Automatizace skladů: do hal vstupují roboti

Created by Monika Sojka | |   Automatizace

Automatizace skladových procesů je způsob, jak zvýšit efektivitu skladu, snížit chybovost a zkrátit dodací lhůty bez navýšení zdrojů, tj. bez navýšení počtu zaměstnanců nebo skladových prostor. Limitem efektivity v automatizovaných skladech přestává být limit produktivity zaměstnanců a stává se jím maximální kapacita automatizačního systému.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Je však taková investice a s ní spojené náklady v každém případě oprávněná? Není pochyb o tom, že automatizaci je třeba pečlivě zvážit, aby nákup moderních technologií měl nejen smysl, ale také potenciál rychlé návratnosti investice.

Automatizace skladu znamená zvýšení produktivity

Cituji z Gablerova ekonomického lexikonu: Cílem automatizovaného skladu je "zvýšit ekonomickou efektivitu skladování zvýšením obratu zásob, snížením skladových zásob a zlepšením využití skladových prostor, jakož i zkrácením dodacích lhůt díky rychlejšímu vyhledávání". Letmý pohled na výše uvedenou definici naznačuje, že zavedení automatizace ve skladu by mělo být životaschopnou možností pro každý podnik, který působí v měřítku větším, než je uspokojování potřeb místní komunity. Zvláště když se pro ni v éře šíření průmyslového standardu Průmysl 4.0 (tj. tzv. čtvrté průmyslové transformace) rozhoduje stále více podniků. Když ne automatizované, tak manuální - tak se obecně dělí typy skladů v intralogistice, i když hranice mezi nimi jsou někdy plynulé (mezistupněm jsou poloautomatizované sklady, které využívají některé z automatizovaných skladových řešení dostupných na trhu a systémy řízení skladu založené na IT, WMS). Aniž bychom se však pouštěli do podrobných úvah, měli bychom znát výhody a nevýhody obou hlavních typů skladů.

Manuální vs. automatizovaný sklad - výhody a nevýhody

Jaké jsou tedy výhody manuálních skladů? Patří mezi ně např:

  • snadné/pružné přizpůsobení se sezónním špičkám a výpadkům (v odvětvích, kde poptávka plynule kolísá v průběhu roku v důsledku sezónnosti nabídky, je možné využít další pracovní sílu v podobě brigádníků)
  • jednoduchost obsluhy skladových procesů.

Jedná se o volbu vhodnou pro sklady s omezeným sortimentem, malým počtem zboží, nízkou skladovací kapacitou a bez plánů na další rozšiřování. Potenciál tohoto typu skladování zvyšuje snadné zavedení částečné automatizace, například pomocí dopravníkových systémů. Manuální sklady však nejsou bez nevýhod; patří k nim vysoké náklady na zaměstnávání dalších pracovníků a potenciální riziko snížené produktivity práce v případě nedostatku pracovních sil na trhu, jakož i častější chyby v procesech (např. při ručním vychystávání).

Automatizovaný sklad znamená menší riziko chyb a efektivnější procesy.

Právě potřeba eliminovat výše zmíněné chyby a zlepšit intralogistické procesy vede podniky k rozhodnutí částečně nebo plně automatizovat svůj sklad. Díky efektivnější logistice se automatizace promítá do úspory nákladů, a umožňuje tak jejich amortizaci v průběhu času. V některých odvětvích, jako je například automobilový průmysl, je stupeň automatizace již velmi vysoký. Mezi výhody automatizovaných skladů patří:

  • nižší provozní náklady než u manuálních skladů za předpokladu stejné kapacity, velikosti a pracovní doby;
  • zkrácení pracovní doby,
  • vyšší bezpečnost skladování,
  • minimalizace chyb při sestavování objednávek,
  • vyšší spokojenost zákazníků;
  • odstranění výše zmíněné nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou lidských zdrojů.

Investice do automatizace je proto opodstatněná: v rychle se pohybujících skladech, v místech s vysokými provozními náklady a omezeným prostorem (který lze získat díky inteligentním skladovým regálům a robotické práci); v místech s vysokou chybovostí a nízkou efektivitou procesů; pro zvýšení bezpečnosti manipulace a zboží a pro snížení nákladů na pracovní sílu. Tento poslední předpoklad mimochodem neplatí stoprocentně; zatímco potřeba skladníků v automatizovaných skladech klesá, roste význam kvalifikovaných pracovníků pro řízení a kontrolu procesů, specialistů na údržbu, specialistů na automatizaci a IT specialistů; za určitých podmínek může být obtížnější je zaměstnat než nekvalifikované skladníky.

Nevýhodou automatizovaných skladů jsou obecně vysoké investiční náklady (nicméně již jsme zmínili možnost návratnosti investovaných částek díky zvýšené produktivitě a nižším provozním nákladům); mnohem vyšší míra složitosti skladového systému než v případě manuálních skladů, která se projevuje již na úrovni plánování a následně každodenního provozu (údržba, údržba, obsluha atd.); obtížná rozšiřitelnost (systém je obvykle navržen tak, aby fungoval během sezónních špiček, a není tedy plně využíván po zbytek roku, což snižuje jeho ekonomickou efektivitu).

Z výše uvedených důvodů jsou ideálními podmínkami pro automatizaci skladu: nepřetržitý provoz (24 hodin denně, 7 dní v týdnu); jasně definované cílové procesy; žádná/minimální míra sezónních výkyvů; neměnnost požadavků na skladovací zařízení (balení, velikost šarží, propustnost).

Skladovací kontejnery: důležitý prvek automatizace

To, jak efektivně využijeme systémy automatizace skladů, závisí především na reprodukovatelnosti výrobků a procesů; je snazší automatizovat skladovací procesy, pokud je sortiment co nejjednotnější. Rozsah automatizace, kterou je třeba zavést, závisí na struktuře objednávek, jejich množství a četnosti, počtu aktivních SKU a infrastruktuře skladových prostor. Základní úrovní automatizace je použití systému WMS s mobilními skenery, který postačuje k zefektivnění procesů a urychlení vyřizování objednávek. Standardní systém WMS pomáhá zefektivnit práci, eliminovat zdlouhavé činnosti (např. vyhledávání zboží) a chyby. Vyšší úroveň automatizace představují inteligentní systémy řízení skladu fungující v rámci WMS a vybavené automatickými pravidly a algoritmy a integrované s ERP, CRM a BOK. Jsou kombinací WMS a IT koncepce, které řídí a kontrolují celý soubor úkolů prováděných ve skladu. Automatizace skladového procesu často vyžaduje optimalizaci dopravy uvnitř skladu a zavedení válečkových a pásových dopravníků, samojízdných vozíků, vysokozdvižných vozíků a transportérů, zakladačů, které přepravují vozíky ve vertikálním směru, atd). Jejich integrace s nadřazeným systémem WMS zajišťuje, že zboží může být bezobslužně dopraveno na určené místo (např. do místa vychystávání) nebo vychystáno v plánovaném čase.

Druhou otázkou, kterou je třeba řešit pomocí automatizace skladu, je optimalizace využití skladovacích prostor díky skladovacím systémům v podobě regálů s vysokou hustotou a vhodných skladovacích a přepravních boxů pro intralogistiku. Příkladem posledně jmenovaného jsou kontejnery EURO-NORM určené pro automatizované sklady malých dílů, takzvané AKLVe skladech AKL s kyvadlovými dopravními systémy je nutné používat kontejnery speciálně upravené pro jejich potřeby. Plastové boxy contecline splňují náročné požadavky moderní dopravní a skladovací techniky. Provozovatelé, kteří se připravují na automatizaci skladu, by měli brát ohled i na výběr vhodných kontejnerů.

Shrnutí

Automatizace stále více proniká do intralogistiky. Důvodem není jen stále rozšířenější Průmysl 4.0, požadovaná efektivita či minimalizace nákladů, ale také - a možná především - generační obměna a v blízké budoucnosti očekávané vážné problémy s přísunem kvalifikovaného personálu. Plná automatizace skladu není nutná ve všech případech, častěji výrobci a provozovatelé volí částečnou automatizaci nebo flexibilní řešení v omezeném rozsahu.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Autor: Monika Sojka - marketingový specialista