Vzdělávání ve společnosti bekuplast

Jediný obor - operátor strojů a zařízení na zpracování plastů v Polsku - pod patronátem výrobce bekuplast S.A.

Tato specializace dává možnost pracovat na mnoha pozicích, např.: obsluha vstřikovacích lisů / extruderů / formovačů / mlýnů / drtičů / míchaček, díky tomu náš budoucí zaměstnanec získá znalosti o vlastnostech plastů a jejich zpracování.

Toto vzdělání zvyšuje šance na uplatnění v průmyslu zpracování plastů. 600 zaměstnavatelů v samotné Slezské aglomeraci. Podle údajů Eurostatu je Polsko na 6. místě v Evropě a v posledních letech jsme v evropském měřítku zpracovali přes 6 % plastů (je to 50 milionů tun). Tyto údaje dokazují, že průmysl plastů je velmi rozšířený a rozvíjí se a vzdělání v tomto oboru dává zaměstnanci dobré šance na zaměstnání. 

Věříme, že naši společnost tvoří lidé a investicemi do vzdělávání mladých lidí získáváme do budoucna zaměstnance, kteří znají specifika pracoviště, organizační kulturu a platné předpisy.

Naší prioritou je investovat do studentů, a to nejen v oblasti poskytování technologií, zkušeností a  odborných znalostí, ale také motivovat je formou  výplaty stipendia vevýši 200 PLN brutto měsíčně.

Poskytujeme také vyučení pod dohledem specialistů, které přispěje k získání odborných znalostí a praktických dovedností. Toto období umožňuje budovat vztahy mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, což pozitivně ovlivní spolupráci. Kromě toho nabízíme studentům možnost získat další oprávnění a kvalifikaci, včetně bezplatných kurzů, např. obsluhy vysokozdvižného vozíku nebo svařování.

Jsme přesvědčeni, že taková spolupráce bude přínosem pro obě strany: závod získá kompetentní zaměstnance, škola a studenti získají podporu průmyslu, pracovní příležitosti pro absolventy a komplexní rozvoj. Chceme, aby mladí lidé získali praktické znalosti, které budou využívat a přispějí k rozvoji naší společnosti. 

bekuplast S.A.  Od ledna 2017 je součástí německé skupiny, která je významným hráčem v průmyslu plastů. Ve výhledu mnoha let nás čeká mnoho důležitých projektů a naši zaměstnanci jsou vždy jejich součástí. Doufáme, že investice do vzdělání a zkušeností povedou v blízké budoucnosti k efektivní spolupráci.

„Myslet mimo šablonu"

Hledáme individuality, týmové hráče a kreativní lidi, kteří chtějí víc a nebojí se netradičních řešení.

Jako mezinárodní společnost nabízí bekuplast všem studentům skvělé příležitosti k rozvoji a vstupu na náročné, samostatné pozice. Mnoho příkladů ve firmě dokazuje, že mladí zaměstnanci přebírají zodpovědné pozice a plánované kariérní cesty.