Žijeme udržitelně!

Zelená myšlenka má u nás dlouhou tradici, protože první opakovaně použitelné nádoby na květinové cibuloviny jsme začali vyrábět již v roce 1985. Od té doby jsme zdokonalili výrobu opakovaně použitelných plastových řešení: nyní vyvíjíme a vyrábíme ekologické a udržitelné kontejnery, podnosy a palety pro všechna průmyslová odvětví.

Oběhové hospodářství - udržitelný koncept

Výhody opakovaně použitelných obalů jsou zřejmé. Opakované použití šetří cenné zdroje a snižuje náklady. Plastové obaly jsou velmi odolné, ale i ten nejkvalitnější plastový obal nakonec doslouží. Jeho použití však nemusí nutně skončit s jeho životností: řešením je recyklace!

Staré nebo poškozené plastové nádoby se rozdělí podle typu, rozdrtí, rozemelou a znovu zpracují v míchačce k dalšímu zpracování. Výsledný regranulát si z hlediska kvality a vlastností materiálu v ničem nezadá se srovnatelným primárním materiálem. Našim zákazníkům nabízíme sběr starých obalů, jejich recyklaci a přepracování.

Pro výrobu potravinářských obalů z recyklovaných materiálů používáme pouze certifikované materiály, které splňují přísné zákonné směrnice kvality. Použité recyklované suroviny pocházejí ze zapečetěných obalů na potraviny, a proto je lze použít při výrobě nových obalů na potraviny.

Uhlíkově neutrální řešení pro opakované použití

S našimi uhlíkově neutrálními výrobky děláme další krok k udržitelné budoucnosti!

Všechny výrobky bekuplast jsou na vyžádání k dispozici v klimaticky neutrální verzi. Transparentnost je naší nejvyšší prioritou: Proto jsme se rozhodli spolupracovat se společností ClimatePartner. U všech uhlíkově neutrálních výrobků je stoprocentně dohledatelné, do jakého projektu na ochranu klimatu bylo investováno, aby se kompenzovaly ztráty. Projekty na ochranu klimatu, které jsou testovány a certifikovány podle mezinárodních norem, prokazatelně šetří CO2 a úspěšnost těchto projektů je transparentně zdokumentována.

Společnost bekuplast společně s ClimatePartner stanovila emise CO2 svých výrobků. Pro každý výrobek byla vytvořena uhlíková stopa výrobku (PCF). Byly zohledněny suroviny, logistika, balení a likvidace v souladu s běžným přístupem "od kolébky po bránu" plus "po skončení životnosti". Tam, kde to bylo možné, byla přijata další opatření k zamezení a snížení emisí CO2. Zbývající emise CO2, kterým se nelze vyhnout, jsou kompenzovány podporou projektů na ochranu klimatu.

Uhlíkově neutrální řešení pro opakované použití

Díky směsi bekuplast Quality Compound (BQC) jsou vratné přepravní obaly bekuplast ještě šetrnější k životnímu prostředí. BQC je polypropylenový kopolymer, který se skládá nejméně z 50 % z materiálu po spotřebě (PCM). BQC může navíc obsahovat až 50 % postindustriálního materiálu (PIM).

Díky svým technickým vlastnostem je bekuplast Quality Compound (BQC) vhodný pro skladovací a přepravní aplikace, a to i v plně automatizovaných procesech, a je srovnatelný se zcela panenským plastem. Zvláštností BQC je, že i přes vysoký podíl recyklovaného materiálu je dosaženo výrazně definovaných barev. Lze jej použít pro všechny vratné přepravní obaly, které nepřicházejí do styku s potravinami.

"Modrý anděl": záruka šetrnosti k životnímu prostředí

Naším posláním je vyrábět opakovaně použitelné obaly, které jsou udržitelné a šetrné k životnímu prostředí. Naše přepravky lightline Euro jsou vyrobeny z recyklovaných materiálů, jsou obzvláště šetrné k životnímu prostředí a získaly označení "Modrý anděl".

"Modrý anděl" zaručuje, že naše plastové obaly splňují nejvyšší ekologické, zdravotní a kvalitativní standardy. Certifikát "Modrý anděl" znamená, že naše přepravky jsou méně škodlivé pro životní prostředí, protože:

  • díky použití recyklovaných materiálů a energeticky úsporné výrobě se šetří cenné zdroje
  • nejsou používány žádné látky škodlivé pro životní prostředí nebo zdraví
  • plastové nádoby jsou mimořádně odolné
  • plastové nádoby jsou 100% recyklovatelné