Cíle společnosti

Naše vize

 

Posouváme svět s udržitelnými opakovaně použitelnými obalovými řešeními.

V naší každodenní práci máme nastavené hodnoty, které definují povahu společnosti a tvoří základ našeho myšlení a jednání.

Naše hodnoty

 

Otevřenost

Otevřenost pro nás znamená, že si aktivně nasloucháme na všech úrovních a jsme otevření novým nápadům a kritice. Jsme k sobě otevření a tento postoj sdílíme.

 

Inovace

Duch inovací pro nás znamená být kreativní, neustále zpochybňovat a zvyšovat standardy. Pokud žijeme podle této myšlenky, můžeme být inovativní na všech úrovních.

 

Odvaha

Odvaha pro nás znamená myslet a jednat na vlastní odpovědnost. Statečný je ten, kdo ručí za své přesvědčení a kolegy, připouští chyby a dokáže se z nich poučit.

 

Kvalita

Kvalita pro nás znamená neustálou práci na zlepšování ve všech oblastech činnosti společnosti. Naším cílem je vždy přesvědčovat naše zákazníky prvotřídní kvalitou, dobrým servisem, spolehlivostí a promyšlenými řešeními.

 

Zaměření na zákazníka

Naší prioritou je reagovat na potřeby našich zákazníků a optimalizovat procesy v jejich nejlepším zájmu. Interní i externí partnery vnímáme jako své klienty a chceme je podporovat v jejich každodenní práci.

 

Ocenění

Ocenění pro nás znamená, že se k sobě chováme s respektem a spravedlivě. Chováme se k sobě jako k sobě rovným a oceňujeme naše dobré výsledky.

Udržitelný rozvoj

Pro nás to znamená nabízet našim zákazníkům udržitelná řešení. Jsme si vědomi naší odpovědnosti za životní prostředí a obecné dobro a chceme sladit ekonomické, sociální a ekologické zájmy.