Průmyslová výroba

Zjednodušte a urychlete tok hotových výrobků a polotovarů - z výroby přímo do skladu a pak k dalším zákazníkům.

Řešení pro průmysl od společnosti bekuplast znamenají efektivní zabezpečení a ještě efektivnější výrobu.

  • Optimalizujte procesy
  • Zvýšení produktivity
  • efektivnější výroba
  • ochrana zboží
  • úspory

Výhody pro průmysl a logistiku

Více než 100 produktů specifických pro dané odvětví

Optimalizace procesů a úložného prostoru

Snížení ztrát způsobených poškozením a špatným skladováním

Zvýšená produktivita a efektivnější přeprava výrobků

Přečtěte si příspěvky o logistice v průmyslu

Co je to průmyslová logistika a průmysl?

Průmysl je široké odvětví hospodářství založené na výrobních procesech - zaměřuje se na výrobu hotových výrobků nebo tzv. polotovarů pro další zpracování. V závislosti na specifikách se společnosti působící v této oblasti mohou zabývat výrobou stavebních dílů, elektronických zařízení, automobilového příslušenství, ale i celou řadou dalších řešení.

Jakým logistickým výzvám toto odvětví čelí?

Důležitým aspektem v této záležitosti je především sladění typu a dále konkrétní fáze výroby. V závislosti na úrovni složitosti jednotlivých procesů se totiž logistika v průmyslu může týkat oblastí, jako jsou např:

● Přeprava a skladování surovin potřebných pro výrobu.

● Přeprava polotovarů - k dalšímu zpracování nebo k prodeji.

● Skladování a dodávka hotových výrobků - k prodeji vybraným zákazníkům.

Skladovací procesy používané v průmyslové oblasti

Problémy, kterým čelí společnosti působící v této oblasti, přirozeně souvisejí se specifiky jejich podnikání, a tedy i s používanými skladovacími procesy.

Bez ohledu na typ výrobku musí naprostá většina společností zajistit kontinuitu výroby. Tu tvoří dodavatelský řetězec, odpovídající skladovací prostory a v neposlední řadě procesy pro efektivní zásobování surovinami a nakonec příjem hotových výrobků.

Jaká řešení pro ukládání dat jsou vhodná pro průmysl?

Sortiment výrobků Bekuplast je tak široký, že v něm snadno najdete ideální řešení pro průmysl. V rámci našeho širokého sortimentu poskytujeme přístup k paletám, které umožňují efektivní přepravu tzv. objemného zboží, a také k široké škále krabic nebo kontejnerů, které lze přizpůsobit různým typům materiálů (maloobjemové i tzv. generální náklad). Za zmínku stojí zejména: