Individuální značení

Další zpracování

Nabídka služeb společnosti bekuplast je komplexní a umožňuje provést všechny dodatečné operace jednou objednávkou. Vstřikované výrobky jdou přímo do obráběcího centra pro další činnosti v závislosti na potřebách:

 • vrtání
 • řezání a svařování
 • frézování
 • řezání
 • lisování
 • vibrační svařování

In-mold etiketování a kódování

Pro identifikaci mohou mít kontejnery buď samolepicí, nebo in-mold etikety. Jsou možné následující formy kódování:

 • čárové kódy (jednorozměrné)
 • data Matrix (dvourozměrné)
 • Colour Coding
 • RFID

Individuální značení

Každý výrobek bekuplast lze individuálně označit. Nabízíme identifikaci pomocí:

 • sítotisku,
 • horké ražby
 • vložek (rytí).