Automobilový průmysl

Spolehněte se na spolehlivé plastové skladovací boxy a kontejnery pro automobilový průmysl, které zefektivní vaše procesy skladování, nakládání a přepravy automobilových dílů.

  • V souladu s VDA 4500
  • velmi stabilní díky diagonálním výztuhám
  • vhodné pro automatickou manipulaci
  • ergonomické rukojeti vhodné pro ruční manipulaci
  • stabilní stohování

Přínosy pro automobilový a automobilový průmysl

Ideálně přizpůsobené velikosti a parametrům konkrétního zboží.

Objednávka a ještě cennější úložný prostor pro komponenty

Účinná ochrana dílů a součástí před poškozením

Snížení výdajů a lepší využití stávajících zdrojů

Co byste měli vědět o automobilovém průmyslu?

Automobilový průmysl je široce vymezený obor související s automobilovým průmyslem, konkrétně s konstrukcí, výrobou, dodávkami a prodejem dílů pro osobní a jiná užitková vozidla. Vzhledem k velkému rozsahu svých činností má tento typ průmyslu obrovský vliv na mnoho dalších odvětví ekonomiky. Zejména na dopravu, která má zase vliv prakticky na všechny aspekty života lidí a podniků.

Logistické výzvy, kterým čelí automobilový průmysl

Mezi hlavní logistické výzvy, kterým toto odvětví čelí prakticky každý den, lze zařadit např:

● Kondicionování - všechny díly musí být skladovány a následně přepravovány tak, aby se v žádné fázi nepoškodily.

● Časová náročnost - nedostatek konkrétních dílů se často rovná odstavení konkrétních vozidel. Proto je důležité expresní dodání potřebných dílů.

Skladovací procesy pro automobilové díly a komponenty

Vzhledem k povaze tohoto typu podnikání (manipulace s malými - drobnými díly - i velkými náhradními díly) používají sklady automobilů velmi často více procesů. U rychle se pohybujících dílů se dobře osvědčují automatické skladovací systémy. Naopak pro pomaleji se pohybující díly je v mnoha případech dostačující ruční manipulace.

Důležitá je také forma samotných dílů. Kromě standardních automobilových dílů se v mnoha skladech manipuluje také s oleji, provozními kapalinami a dalšími látkami.

Osvědčená řešení pro ukládání dat používaná v automobilovém průmyslu

Vzhledem k požadavkům a všem výzvám, kterým automobilový průmysl denně čelí, jsou dokonalým řešením pro podporu procesů skladování a přepravy dílů především osvědčené plastové kontejnery a boxy pro skladování. V rámci sortimentu bekuplast nabízíme širokou škálu takových řešení. Za zmínku stojí zejména následující: