Skip to main content

Informace o zásadách ochrany osobních údajů („Zásady”)

Tyto informace o zásadách ochrany osobních údajů se vztahují na zpracování údajů správcem:

bekuplast S.A.
ul. Chopina 15
43-170 Łaziska Góórne
E-mail: info@bekuplast.pl
Telefon: +48 32 224 35 20
Fax: +48 32 224 16 13


1. Shromažďování a uchovávání osobních údajů a způsob a účel jejich použití

a) při návštěvě webové stránky
Při zobrazení naší webové stránky www.bekuplast.pl prohlížeč použitý ve vašem zařízení automaticky odesílá informace na server naší webové stránky. Tyto informace jsou dočasně uloženy v tzv. log souboru (logfile). Následující informace jsou shromažďovány bez vaší účasti a uchovávány až do automatického smazání:

 • IP adresa žádajícího počítače,
 • datum a čas přístupu,
 • název a URL stahovaného souboru,
 • webová stránka, na kterou přistupuje použitý
 • prohlížeč a
 • případně operační systém na vašem počítači a také jméno vašeho operátora.

Uvedené údaje zpracováváme pro následující účely:

 • zajištění bezproblémového připojení k webové stránce,
 • zajištění pohodlného používání našich webových stránek,
 • analýza bezpečnosti a stability systému a pro
 • další administrativní účely.

Právním základem pro zpracování údajů je čl. 6 ods. 1 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46 / EC (obecné nařízení o ochraně údajů) dále: „GDPR”. Náš oprávněný zájem vyplývá z účelů shromažďování údajů uvedených výše. Za žádných okolností nepoužíváme shromážděné údaje k profilování.


b) při registraci k odběru newsletteru
Pokud jste výslovně souhlasili v souladu s čl. 6 sec. 1 GDPR budeme vaši e-mailovou adresu používat k pravidelnému zasílání našeho newsletteru. Pro zasílání newsletteru stačí uvést e-mailovou adresu.

Odhlášení je možné kdykoli, například prostřednictvím odkazu na konci každého newsletteru. Případně můžete také zaslat žádost o odhlášení e-mailem na marketing@bekuplast.pl

c) kontaktujte nás e-mailem
V Případě jakýchkoli otázek nás kontaktujte na emailové adrese uvedené na internetové stránce. Abychom vám mohli poslat e-mail, je nutné uvést svoji platnou e-mailovou adresu, abychom věděli, kdo poslal dotaz a mohli na něj odpovědět. Ostatní informace lze poskytnout dobrovolně.

Zpracování údajů za účelem kontaktování se provádí v souladu s čl. 6 sec. 1 a GDPR na základě vašeho dobrovolného souhlasu. Osobní údaje shromážděné tím, že nás kontaktujete prostřednictvím e-mailu, budou po zpracování vaší žádosti automaticky vymazány.


2. Přenos údajů

Osobní údaje nepředáváme třetím stranám k jiným účelům, než které jsou uvedeny níže.
Vaše osobní údaje budeme sdílet s třetími stranami pouze v případě, že:

 • jste nám dali svůj výslovný souhlas v souladu s čl. 1 a GDPR
 • je nutné poskytnout informace v souladu s čl. 6 sekund 1 f GDPR k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků a není důvod se domnívat, že máte převažující oprávněný zájem na nezveřejnění vašich údajů,
 • existuje zákonná povinnost poskytnout údaje podle čl. 6 sekund c GDPR, jakož i právně přípustné a požadované podle čl. 6 sekund 1b GDPR pro
 • plnění smluvního vztahu s vámi.


3. Soubory cookie

Na našich webových stránkách používáme soubory cookie. Jedná se o malé soubory, které automaticky vytváří váš prohlížeč a které se ukládají do vašeho zařízení (notebooku, tabletu, smartphonu atd.), když navštívíte naše webové stránky. Soubory cookie nepoškozují vaše zařízení, neobsahují viry, trojské koně ani jiný škodlivý software. Soubor cookie ukládá informace vyplývající z asociace s konkrétním používaným zařízením. To však neznamená, že okamžitě obdržíme informace o vaší totožnosti.
Na jedné straně používání cookies usnadňuje využívání naší nabídky. K rozpoznání, že jste již navštívili jednotlivé stránky na našem webu, používáme například takzvané session cookies. Jsou automaticky smazány, když opustíte naše webové stránky.

Kromě toho, abychom optimalizovali uživatelskou přívětivost, používáme dočasné soubory cookie, které jsou uloženy ve vašem zařízení po určitou dobu. Při přístupu na naši webovou stránku za účelem využití našich služeb je automaticky zjištěno, zda jste již byli na naší webové stránce a jaké záznamy a nastavení jste provedli, abyste je nemuseli zadávat znovu.

Na druhou stranu používáme soubory cookie ke statistickému zaznamenávání používání našich webových stránek a k jejich vyhodnocování za účelem optimalizace naší nabídky pro vás. Tyto soubory cookie nám umožňují automaticky rozpoznat, že jste naši webovou stránku již navštívili, když naši webovou stránku znovu navštívíte. Takové soubory cookie jsou po určité době automaticky vymazány.

Údaje zpracovávané soubory cookie jsou nezbytné pro uvedené účely k ochraně našich oprávněných zájmů i třetích stran podle čl. 6 sec. 1 f další nařízení GDPR.

Většina prohlížečů automaticky přijímá soubory cookie. Svůj prohlížeč však můžete nakonfigurovat tak, aby se soubory cookie neukládaly do vašeho počítače nebo aby se před vytvořením nového souboru cookie vždy zobrazilo upozornění. Úplné zakázání cookies však může znamenat, že nebudete moci využívat všechny funkce našich internetových stránek.


4. Social-PlugIns

LinkedIn

Na našem webu najdete pluginy pro sociální síť LinkedIn nebo LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen „LinkedIn”). Pluginy LinkedIn poznáte podle odpovídajícího loga nebo tlačítka doporučit („Recommend-Button”). Vezměte prosím na vědomí, že při návštěvě našich webových stránek plug-in vytvoří spojení mezi vaším příslušným internetovým prohlížečem a serverem LinkedIn. LinkedIn je zároveň informován, že naše webové stránky byly navštíveny pod vaší IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Recommend-Button” na LinkedIn a zároveň jste přihlášeni ke svému účtu LinkedIn, máte možnost propojit obsah našich webových stránek se svou profilovou stránkou ve svém profilu LinkedIn. Tímto způsobem umožníte LinkedIn spojit vaši návštěvu našich webových stránek s vámi nebo s vaším uživatelským účtem. Musíte vědět, že nezískáváme informace o obsahu přenášených dat a jejich použití společností LinkedIn.

Další podrobnosti o shromažďování údajů a právních možnostech, stejně jako možnostech nastavení, naleznete na LinkedIn. Jsou k dispozici na adrese www.linkedin.com/static.

 

 

YouTube

Naše webové stránky používají pluginy ze stránky YouTube spravované společností Google. Provozovatelem stránky je YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Když navštívíte některou z našich webových stránek s pluginem YouTube, bude navázáno spojení se servery YouTube. Youtube server bude informován o tom, které z našich stránek jste navštívili.

Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, umožníte YouTube přiřadit vaše chování při surfování přímo k vašemu osobnímu profilu. Tomu můžete zabránit odhlášením se ze svého účtu YouTube.

Další informace o nakládání s uživatelskými údaji naleznete v prohlášení o ochraně údajů YouTube na adrese: www.google.de/intl/de/policies/privacy/

 

facebook

Naše stránky obsahují plug-in moduly ze sociální sítě Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA. Facebook pluginy poznáte podle loga Facebooku nebo tlačítka „Like-Button” („Like”) na naší webové stránce. Přehled pluginů pro Facebook naleznete zde: developers.facebook.com/docs/plugins/. Když navštívíte naše stránky, vytvoří se přímé spojení mezi vaším prohlížečem a serverem Facebook prostřednictvím pluginu. V důsledku toho obdrží Facebook informaci, že jste navštívili naše webové stránky se svou IP adresou. Pokud kliknete na tlačítko „Like-Button” na Facebooku, když jste přihlášeni ke svému účtu na Facebooku, můžete propojit obsah našich stránek se svým profilem na Facebooku. To umožňuje Facebooku přiřadit návštěvu našich webových stránek k vašemu uživatelskému účtu. Upozorňujeme, že nám jako poskytovateli stránek není znám obsah předávaných údajů a jejich použití Facebookem. Více informací naleznete v prohlášení o ochraně údajů Facebooku na de-de.facebook.com/policy.php.

Pokud nechcete, aby Facebook spojil vaši návštěvu našich stránek s vaším uživatelským účtem na Facebooku, odhlaste se prosím ze svého uživatelského účtu na Facebooku.5. Práva subjektů údajů

Máte právo:

 • na základě článku 15 GDPR požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme; Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly vaše údaje zpřístupněny nebo zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, existenci práva podat stížnost, původ údajů, pokud nebyly námi shromážděny, jakož i existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování a případně reprezentativní informace o jejich údajích; na základě článku. 16 GDPR požadovat okamžitou opravu (opravu) nesprávných údajů nebo doplnění vašich osobních údajů uložených u nás;
 • na základě článku. 17 GDPR požadovat výmaz vašich osobních údajů uložených u nás, pokud jsou zpracovávány pro účely výkonu práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti,
 • z důvodů veřejného zájmu nebo pro tvrzení, výkon nebo obranu právní nároky se nevyžaduje;
 • na základě článku. 18 GDPR, požádejte o omezení zpracování svých osobních údajů, pokud o sobě zpochybňujete správnost údajů, zpracování je protiprávní, ale nechcete je smazat a my tyto údaje již nepotřebujeme, ale potřebujete uplatňovat, uplatňovat nebo hájit právní nároky v souladu
  s čl. 21 GDPR nebo pokud jste vznesli námitku proti zpracování podle čl. 21 GDPR;
 • na základě článku. 20 GDPR přijímat Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu nebo požadovat
 • předání osobních údajů jinému správci; na základě článku. 7 sekund 3 GDPR odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů;
 • na základě článku. 77 GDPR podat stížnost u dozorového úřadu.


6. Právo vznést

námitku Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 sekund 1 a násl. nařízení GDPR, máte právo v souladu s čl. 21 GDPR vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo námitka směřuje proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo na námitku, které vykonáme, aniž bychom upřesnili konkrétní situaci.

Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, jednoduše zašlete zprávu na následující e-mailovou adresu: marketing@bekuplast.pl


7. Zabezpečení dat

Při návštěvě webu používáme oblíbený protokol SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou vaším prohlížečem. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, použijeme místo něj 128bitovou technologii v3. Zda je jednotlivá stránka našeho webu zašifrována, poznáte podle symbolu zavřeného klíče nebo zámku ve stavovém řádku vašeho prohlížeče.

Kromě toho používáme příslušná technická a organizační bezpečnostní opatření TOM k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.


8. Aktualizace a revize tohoto prohlášení o ochraně údajů

Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek nebo kvůli změnám právních nebo oficiálních požadavků může být nutné tyto zásady změnit. 

Informace o zásadách ochrany osobních údajů „Zásady”) 

 

 

 

 

 

 

 

Widerspruchslink (Opt-Out)

Vom Tracking ausschließen.

7. práva subjektů údajů

.

Máte právo:

 • v souladu s čl. 15 GDPR, požadovat informace o vašich osobních údajích, které zpracováváme. Zejména můžete požadovat informace o účelech zpracování, kategoriích osobních údajů, kategoriích příjemců, kterým byly nebo budou vaše údaje zpřístupněny, plánované době uchovávání, existenci práva na opravu, výmaz, omezení popř. blokovat data; Pověřenec pro ochranu osobních údajů vás bude informovat o existenci práva na opravu, výmaz, omezení zpracování nebo námitku, o existenci práva na odvolání, o původu vašich údajů, pokud nebyly shromážděny námi, jako jakož i o existenci automatizovaného rozhodování, včetně profilování, a případně o povaze údajů.
 • v souladu s čl. 16 GDPR požadovat bezodkladně opravu nesprávných nebo doplnění námi uložených osobních údajů;
 • v souladu s čl. 17 GDPR požádat o vymazání vašich osobních údajů, které ukládáme, pokud zpracování není nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informací, pro splnění právní povinnosti, z oprávněných důvodů popř. z oprávněných důvodů; Subjekt údajů může uplatnit právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud zpracování není nezbytné pro splnění právní povinnosti, z důvodů veřejného zájmu nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků;
 • v souladu s čl. 18 GDPR, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud zpochybníte přesnost údajů, zpracování je protiprávní, ale vznesete námitku proti jeho výmazu a my již údaje nepotřebujeme, ale potřebujete je pro tvrzení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo vznesete námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR.
 • v souladu s čl. 20 GDPR obdržet osobní údaje, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, platném a strojově čitelném formátu nebo požádat o jejich předání jinému správci;
 • v souladu s čl. 7 (3) GDPR kdykoli odvolat souhlas, který jste nám poskytli. To znamená, že v budoucnu již nemůžeme zpracovávat údaje na základě tohoto souhlasu a
 • stížnosti u dozorového úřadu
 • dle čl. 77 GDPR. Zpravidla se za tímto účelem můžete obrátit na dozorový úřad v místě vašeho bydliště nebo pracoviště nebo na naše sídlo.


  8.právo vznést námitku

  . Pokud jsou vaše osobní údaje zpracovávány na základě oprávněných zájmů podle čl. 6 sec. 1 lit. f GDPR, máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů v souladu s čl. 21 GDPR, pokud pro to existují důvody vyplývající z vaší konkrétní situace nebo pokud je námitka namířena proti přímé reklamě. V druhém případě máte obecné právo vznést námitku, kterou budeme realizovat, aniž bychom specifikovali konkrétní situaci. Pokud chcete uplatnit své právo na odvolání nebo námitku, jednoduše zašlete e-mail na adresu:
  beku@hfb-consult.de.


  9. Bezpečnost údajů

  Při návštěvě webu používáme rozšířený postup SSL (Secure Socket Layer) v kombinaci s nejvyšší úrovní šifrování podporovanou prohlížečem uživatele. Obvykle se jedná o 256bitové šifrování. Pokud váš prohlížeč nepodporuje 256bitové šifrování, používáme místo toho 128bitovou technologii v3. Zda je stránka na našem webu zašifrovaná či nikoli, poznáte podle symbolu klíče nebo visacího zámku ve stavovém řádku vašeho prohlížeče. Také používáme vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření k ochraně vašich údajů před náhodnou nebo úmyslnou manipulací, částečnou nebo úplnou ztrátou, zničením nebo před neoprávněným přístupem třetích stran. Naše bezpečnostní opatření se neustále zlepšují v souladu s technologickým vývojem.


  10. Aktualizujte a změňte toto prohlášení o ochraně údajů

  . Vzhledem k dalšímu vývoji našich webových stránek a nabídek na nich obsažených nebo kvůli změněným právním nebo regulačním požadavkům může být nutné toto prohlášení o ochraně údajů upravit. Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů naleznete zde: prohlášení o ochraně osobních údajů. Toto prohlášení o ochraně osobních údajů je aktuální a má stav: duben 2018.