Rozměry a toleranční rozsah

Informace o rozměrech kontejnerů

Standardně jsou u všech kontejnerů uvedeny vnější a vnitřní rozměry. Pro podrobné informace poskytujeme technické specifikace.

Vnitřní rozměr se vždy měří od horního okraje kontejneru. Vzhledem ke kónickému tvaru některých kontejnerů se vnitřní rozměr dole liší od vnitřního rozměru nahoře. V jednotlivých případech by pro výběr vhodného typu kontejneru měla být otestován referenční kontejner.


Informace o nosnosti

Připomínáme různé faktory jako: druh zátěže, okolní teplota a čas, způsobující odchylky parametrů od standardních hodnot stanovených podle DIN ISO 2768-V.

Statická nosnost

Jedná se o maximální nosnost palety (s rovnoměrným plošným zatížením) položené na rovném tvrdém povrchu při pokojové teplotě + 20°C

 

Dynamická nosnost

Jedná se o maximální nosnost palety při rovnoměrném plošném zatížení při přepravě vysokozdvižným vozíkem při pokojové teplotě + 20°C

 

Nosnost na vysokém skladovém regálu

Je maximální nosnost palety, při rovnoměrném plošném zatížení, ve vysokém skladovém regálu na dvou nosnících - opěrný bod na krátkých stranách po dobu 100 hodin při pokojové teplotě + 20°C

 

Informace o zatížení vysokého skladování jsou založeny na zkouškách podle DIN-ISO 8611

Důležité upozornění

Veškeré technické údaje výrobků (včetně rozměrů a hmotností) se mohou lišit od údajů uvedených v katalogu. Rozsah hodnot (toleranční pole) vyplývá z testovacích podmínek a technologie výroby. Z těchto informací nelze odvodit žádné právně závazné záruky konkrétních vlastností.