Statické nebo dynamické: celá pravda o systémech pro ukládání dat

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Firemní procesy

Udržení pořádku ve skladu - zejména ve velkém - je klíčovou výzvou pro každého správce skladových prostor. Správné uspořádání výrobků přináší mnoho výhod, usnadňuje přístup k různým kategoriím skladovaných položek a zefektivňuje každodenní práci při vychystávání.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Způsob organizace skladu závisí do značné míry na typu skladovaných produktů a četnosti jejich obměny. Pravidelná expedice zboží z objektu vyžaduje takový skladovací systém, který usnadňuje vychystávačům přístup k nejžádanějším výrobkům. Na druhou stranu, pokud je sklad využíván k dlouhodobému skladování zboží, je potřeba častého přemisťování výrobků z definice omezená. Pro uspokojení potřeb obou těchto scénářů existují dva hlavní typy skladovacích systémů - statické a dynamické skladování.

Dynamické skladování - co to je?

Dynamický skladovací systém(známý také jako systém skladování ve volném prostoru nebo chaotické skladování) nepřiřazuje skladování zásob konkrétní pevné místo. To znamená, že namísto toho, aby byl výrobek umístěn do konkrétní uličky a na konkrétní regál, putuje na libovolné volné místo nebo na místo podle poptávky po výrobku. Pokud se položka A rychle prodává a v daném týdnu je na ni zadáno mnoho objednávek, může mít smysl skladovat alespoň některé jednotky v blízkosti balicího prostoru. Když obliba výrobku A klesne, může být přesunut do méně dostupné části skladu. Ze své podstaty - aby bylo možné kontrolovat riziko, že se zboží ztratí v přeplněném prostoru - vyžaduje tento typ skladování řešení, která zvyšují úroveň automatizace skladu [Chcete se dozvědět více? Podívejte se na náš další příspěvek -> Co je automatizace skladu? Definice a proč se vyplatí]..

Statické skladování - co to je?

Zatímco u dynamického skladovacího systému se umístění výrobků může měnit, u statického systému (známého také jako systém pevného umístění) zůstává konstantní. Statické skladování je podle definice systém, který každému výrobku přiřazuje pevné místo a toto místo se nezaplňuje jinými položkami, i když ve skladu dočasně chybí dostatek určitého výrobku, aby se zaplnila celá pro něj určená sekce; ta pak zůstává prázdná. Tato forma skladování je vhodná především pro společnosti s pevně daným sortimentem a jasným počtem položek, jakož i pro menší společnosti využívající řiditelnější sklady s omezeným prostorem, které nevyžadují zavedení programu řízení skladu nebo jiných řešení pro automatizaci skladovacích procesů.

Výhody a nevýhody dynamického skladování

Ačkoli žádný ze skladovacích systémů není ze své podstaty lepší než druhý, za určitých podmínek a při specifických potřebách se může ukázat, že je pro daný sklad lepší volbou. Při rozhodování o skladovém systému a jeho uspořádání se vyplatí porovnat výhody a nevýhody každého z nich a zjistit, který z nich lépe vyhovuje potřebám konkrétní společnosti. Hlavní výhodou dynamického skladování je možnost flexibilně měnit umístění výrobků, a tím efektivněji využívat skladovací prostor. Pokud poptávka po nějakém zboží roste, může mít smysl skladovat ho co nejblíže balicímu prostoru, aby se zkrátil čas, který zaměstnanci stráví vychystáváním. Pokud jsou v regálech mezery, dynamický skladovací systém je vyplní libovolným produktem. Naopak, pokud se některá kategorie výrobků vyčerpá, může být seskupena na menším prostoru a nahrazena výrobkem ve větším počtu. Flexibilita tohoto systému tedy znamená, že je možné v jednom skladu uskladnit více výrobků, optimálně využít prostor a zvýšit efektivitu vychystávání. V případě změny sortimentu to navíc znamená, že do skladu lze bez problémů umístit nové zboží.

Hlavní nevýhodou dynamického skladovacího systému je, že pro své efektivní fungování vyžaduje neustálé změny a volný tok zásob. Pokud poptávka po výrobku klesne, systém nefunguje tak dobře, protože zbývající zásoby mohou ležet na regálech. Je také méně přehledný: neustálé změny umístění výrobků vyžadují vynikající organizaci ve skladu, ale také mohou mít za následek delší dobu zaškolování nových logistiků a skladníků, aby se v dynamickém pracovním prostředí zorientovali. Poznamenejme také, že dynamické skladování vyžaduje zavedení řešení automatizace skladování, tj. počítačem podporovaného systému řízení skladu, který udržuje seznam míst přidělených novému zboží a automaticky zaznamenává skladovací místa [V jiném příspěvku jsme se věnovali tématu automatizace skladovacích procesů -> Automatizace skladovacích procesů: kdy se vyplatí uvažovat o jejím zavedení?]. Systém také přiděluje skladové místo pro každou novou položku. To samozřejmě znamená vyšší investiční náklady.

Výhody a nevýhody statického úložiště

Systém statického skladování se zdá být ideální pro sklady, které jsou určeny především pro skladování, nikoli pro balení a pravidelnou expedici výrobků. Mezi jeho nesporné výhody patří: přehlednost (stačí pohled na regál/stojan, aby bylo zřejmé, že výrobek dochází), uspořádanost prostoru (a s tím související menší pravděpodobnost, že se výrobky ve skladu ztratí) a snadné používání (zaměstnanec předem ví, do které části skladu má jít pro konkrétní výrobek).

Jednou z největších nevýhod statického skladovacího systému je potenciální plýtvání prostorem v případě, že - v důsledku problémů v dodavatelském řetězci nebo zvýšené poptávky - je stav zásob určitého výrobku nízký. Protože vlastností statického systému je jeho nepružnost, neexistuje možnost využít volný prostor ke skladování jiných výrobků. Další potenciální nevýhodou tohoto systému je hustota skladování v případě přebytku zásob určitého zboží. Nutnost vměstnat výrobky do prostoru, který jim byl přidělen, může vést ke stísněným regálům nebo dvojitému stohování, což může ztížit přístup nebo způsobit problémy s přístupem pracovníků skladu.

Který zvolit?

Při rozhodování mezi dynamickým a statickým skladem si nejprve položte otázku, za jakým účelem chcete skladovat zásoby. Pokud je sklad využíván jako centrum plnění a zaměstnanci pravidelně vychystávají produkty, je dynamický systém pravděpodobně nejlepší volbou. Pokud sklad slouží především k uskladnění přebytečných zásob, bude nejvhodnější statický systém. Je také možné oba systémy kombinovat. V takovém případě by měla být část skladu vyhrazena pro statické skladování a přebytečné výrobky uchovávat tam. Druhá část, určená pro vychystávání výrobků, by měla využívat výhod dynamického skladování k uspořádání výrobků uložených v oblasti vychystávání.

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka