Kontejnery a přepravní a skladové boxy pro intralogistiku

Jako uznávaný partner předních mezinárodních dodavatelů systémů přesně víme, co je důležité. V úzké spolupráci s našimi klienty vytváříme skladové a vychystávací kontejnery i zásobníky pro automatizované sklady.

Vždy dbáme na to, aby byly kontejnery a tácy bekuplast dokonale sladěny s vaším intralogistickým systémem a dopravníkovou technologií. Zároveň dbáme na to, aby naše produkty splňovaly vysoké standardy kvality a odolnosti.

Intralogistika - kontrola, realizace a organizace vnitřního materiálového toku

Zvyšování podílu automatizace v logistických procesech je reakcí na změny probíhající na trhu práce. Na druhou stranu rostoucí požadavky zákazníků znamenají, že je nutné neustále hledat nové příležitosti pro rozvoj a zlepšování logistických procesů, díky kterým bude možné zrychlit rychlost implementace a splnit očekávání kupujících. V oblasti intralogistiky to znamená zavedení pokročilých technologií a automatizovaných systémů pro zefektivnění vnitřních logistických operací. Výsledkem těchto faktorů je nárůst hodnoty automatizovaných skladových systémů. Díky nim je možné zvýšit efektivitu procesů bez nutnosti rozšiřování personálu nebo rozšiřování skladové plochy. Intralogistika zde hraje klíčovou roli ve zvyšování produktivity a snižování provozních nákladů.

Modernizace Skladů s Intralogistikou

Intralogistika je klíčem k efektivnímu a modernímu řízení skladů. Využití automatizovaných systémů a robotické technologie v rámci intralogistiky umožňuje firmám optimalizovat své vnitřní logistické operace. To nejen zvyšuje celkovou produktivitu, ale také minimalizuje chyby a zlepšuje přesnost zpracování objednávek. Intralogistika přináší významné vylepšení v oblasti sledování a správy zásob, což je nezbytné pro rychlou reakci na měnící se požadavky trhu a zákazníků.
 Výhodou skladů AKL je:

  • možnost plně kompaktního skladování
  • automatické přípravy zboží

Ekologie a Udržitelnost v Intralogistice

Intralogistika hraje důležitou roli v oblasti ekologie a udržitelnosti podnikání. Implementace ekologických řešení a automatizace v rámci intralogistiky umožňuje firmám snižovat emise CO2 a energetickou náročnost. Využití elektrických vozíků, solární energie a recyklovatelných materiálů v logistických centrech přispívá k ochraně životního prostředí. Intralogistika tak podporuje nejen ekonomickou efektivitu, ale i ekologickou udržitelnost podniků, což je stále více ceněno jak zákazníky, tak i obchodními partnery.

a tím dosažení vysoké efektivity vychystávání velkého množství drobných položek. Jsou dodávány obousměrně (regál / svoz) pomocí regálových manipulačních zařízení a automatických přepravních systémů. Vzhledem ke své vysoké skladovací kapacitě vyžadují sklady malých dílů relativně malý základní prostor. Dokonale sladěné přepravní a skladovací kontejnery vám umožní plně využít dostupný prostor i správné umístění a skladování zboží. Odolné přepravní obaly od bekuplastu jsou zárukou vysoké kvality. Využití těchto obalů v kontextu intralogistiky přispívá k lepší organizaci a efektivnějšímu využití prostoru ve skladech.

bekuplast má široký výběr speciálních plastových přepravních kontejnerů pro automatizované sklady

Máme široký výběr různých typů přepravních boxů v různých variantách a velikostech, které dokonale vyhovují potřebám našich zákazníků. Náš sortiment zahrnuje skladové kontejnery řad conteclinebasicline plus a silverline.

Průmysl 4.0 představuje novou průmyslovou éru s dalším potenciálem pro optimalizaci intralogistiky. Cílem je průběžné digitální mapování celého logistického řetězce.
Všechny procesy jsou do posledního detailu řízeny informačními technologiemi. Každému pohybu zboží ve skladovém systému předchází obrovský tok informací. Automatická identifikace zboží je důležitým předpokladem a provádí se na mnoha místech. Používají se různé technologie: světelné závory, čárové kódy, IML (in-mold etiketování), senzory a bezkontaktní RFID technologie poskytují potřebné informace pro jednoznačnou identifikaci. Pokročilé IT systémy se používají již ve fázi plánování ve formě realistických simulací procesů. Datové systémy pro dopravu, sklad, řízení zásob a  objednávek musí zpracovávat stále více dat. Stále větší pozornost je proto věnována oblasti technologie, jakou je data science. Koneckonců, cílem je získat znalosti a poznatky ze záplavy dat pomocí inteligentních algoritmů. Průmysl 4.0 již našel uplatnění v intralogistice a bude budovat budoucí systémy materiálových toků jako autonomní, inteligentní a spolupracující jednotky.

Náš příspěvek k dobře fungující intralogistice zůstává pro Průmysl 4.0 stejný. Naše přepravky a kontejnery slouží k přepravě zboží. V budoucnu bude také digitalizována. Ale my se specializujeme pouze na tento jeden úkol. Zaměřujeme se na vývoj optimálních přepravek, které zaručují hladkou a bezpečnou přepravu za všech podmínek. Ani při výběru těch nejstabilnějších plastů neděláme kompromisy. Při designu vyvíjíme vlastnosti produktů, které se osvědčily v obtížných podmínkách každodenního používání. Vysoká nosnost, vyztužení  rohů, stabilní dělení, splnění  mezinárodních protipožárních norem (VDS a FM Global) a také bezhlučný a bezproblémový provoz jsou kvalitativními znaky našich přepravek.

Díky tomu mnoho zákazníků využívá naše přepravní kontejnery a mají tak jistotu, že jejich zboží bude přepraveno bez problémů. Víme, že intralogistika je pro mnoho našich zákazníků rozhodujícím konkurenčním faktorem. Zejména v e-commerce přispívá rychlá expedice zboží a rychlé vyřizování vráceného zboží k obchodnímu úspěchu. Naši zákazníci často používají individuální systémy toku materiálu, které kladou speciální požadavky na přepravní boxy. Díky našemu vlastnímu vývojovému oddělení pro individuální intralogistická řešení dokážeme tyto speciální požadavky rychle implementovat a nabídnout k našim standardním kontejnerům i přepravky na míru. Díky našim dlouholetým zkušenostem vyrábíme přesně podle požadavků zákazníka.

Tak jak se liší skladované zboží, liší se i formy skladování
Kapaliny, šrouby nebo celé motory vyžadují různé systémy skladování
Vždy je kladen důraz na efektivní využití prostoru a vysokou flexibilitu. Rychlé systémy zajišťují požadovanou vysokou průchodnost materiálu. Pokud se to spojí s nízkými náklady na výstavbu a uvedení do provozu, je zaručena požadovaná ekonomická efektivita. V praxi se setkáváme s gigantickými výškovými sklady s výškou systému až 45 metrů. Pevné ocelové konstrukce bezpečně uskladní tisíce palet o hmotnosti mnoha tun.
Zaměřujeme se na bezpečnou přepravu v automatizovaných skladech malých dílů (AKL). Drobné materiály jsou skladovány ve skladu i mimo něj v typizovaných kontejnerech. Zde se z velkého sortimentu vybere a dále expeduje vhodné zboží.

Vysoká průchodnost zboží vyžaduje vysokorychlostní dopravníkové systémy, které svou práci vykonávají automaticky. Každý skladovací systém má svůj vlastní dokonale sladěný přepravní systém.
V posledních desetiletích bylo mnoho přepravních úkolů prováděno mostovými jeřáby, vysokozdvižnými vozíky a zdviháky. V budoucnu se bude používat stále více dopravních systémů bez řidiče (FTS). Nové výsledky výzkumu v oblasti robotiky neustále zvyšují možnosti jejího praktického uplatnění. FTS jsou propojeny s komplexním dohlížecím řídicím systémem a jsou řízeny výkonným centrálním počítačem. Systémy AKL využívají automatické skladovací stroje a kyvadlové systémy.

Tato skladová a svozová vozidla se pohybují po kolejovém systému připojeném k regálům. V různých formách jsou podporovány dvojnásobné nebo dokonce čtyřnásobné úložné hloubky. Velmi rychlé systémy zvládnou až 1000 kontejnerů za hodinu pro skladování a vyskladnění.