Skladovací techniky: základní prvek efektivního dodavatelského řetězce

Created by Monika Sojka | |   Skladování

Řízení velkého skladu je pro moderní logistiku velkou výzvou. Efektivní a bezproblémový příjem, skladování a výdej zboží je nezbytnou součástí úspěchu celého dodavatelského řetězce, a proto logistické společnosti neustále vyvíjejí nové metody pro zlepšení provozu svých skladů.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Podívejme se proto na problematiku skladovacích technik, bez nichž by neexistoval spolehlivě fungující systém pro příjem a výdej zboží. Výběr správné metody skladování zboží vyžaduje identifikaci řady faktorů, jako např.

 • druh, množství a vlastnosti zboží, které má být skladováno (např. jeho náchylnost k vlivům prostředí nebo datum spotřeby);
 • typ obalu použitého ke skladování (volně ložené zboží, kartony, palety, bedny atd.) a jeho tvar;
 • rozsah rotace zboží (vyšší rotace obvykle vyžaduje jiné skladovací techniky než nižší, tj. méně častá rotace);
 • skladovací infrastruktura (množství volného prostoru, stupeň automatizace skladu, typ regálů atd.);
 • skladovací a zdravotní a bezpečnostní předpisy;
 • předpokládaná výše investic a technologické uspořádání skladu (průchozí, úhlový nebo pytlový).

Na základě těchto proměnných je pak nutné stanovit podmínky pro dosažení co nejefektivnější manipulace a optimálního využití prostoru pomocí vhodného rozmístění zboží (např. umístění méně často rotujícího zboží do omezených prostor - do zadní části regálů nebo na vyšší regály).

Vysvětlení pojmů FIFO, LIFO a FEFO

Odborná literatura o intralogistice uvádí tyto tři zkratky jako základní dělení skladovacích technik.

 • FIFO znamená "First In First Out" (první dovnitř, první ven). Jedná se o nejčastěji používanou skladovací techniku, při níž zboží, které přichází do skladu jako první, odchází ve stejném pořadí. Výhodou tohoto řešení je snadné udržování pořádku a minimalizace rizika zdržení zboží ve skladu a opožděného dodání příjemci. Nejlépe se hodí pro sklady s rychlým tokem zboží (tzv. průchozí sklady), kde je zboží průběžně přijímáno a vydáváno. Předpokladem pro efektivní zavedení FIFO je příprava vhodné selektivní infrastruktury, což znamená použití řadových regálů, které umožňují přístup ke každému zboží, a/nebo konzolových a posuvných regálů a dopravníkových sítí.
 • LIFO (Last In First Out) je obrácená metoda k FIFO - to znamená, že zboží, které přichází do skladu jako poslední, je vydáno jako první. U této techniky není selektivita zboží tak důležitá jako u FIFO, protože nevyžaduje přístup ke každé nákladové jednotce v každém okamžiku. Skladovací infrastruktura používaná pro tento typ skladového provozu umožňuje použití paletových regálů, konzolových regálů a posuvných regálů. Jedná se o nejméně často používanou skladovací techniku, protože ztěžuje řízení skladu a může do procesu vnést dezorganizaci. Ze stejného důvodu se používá především pro skladování nestárnoucího zboží.
 • Technika FEFO (First Expired First Out) se používá hlavně ve skladech, kde se skladují potraviny (ale také chemikálie nebo léčiva), protože spočívá v tom, že se nejprve vydá zboží, které je nejvíce vystaveno expiraci nebo trvanlivosti. Stejně jako žádná z výše uvedených technik vyžaduje dokonalou organizaci manipulace, protože zmeškání výdeje zboží s krátkou dobou trvanlivosti bude mít zcela jistě za následek ztrátu, kterou si logistická společnost - ani její klient - nemůže dovolit. Při použití této techniky je velmi důležitá selektivita nákladu vzhledem k dostupnosti jednotlivých nákladových jednotek a také kontrola dat spotřeby. Skladová infrastruktura používaná při FEFO je téměř stejná jako při FIFO.

Je třeba si uvědomit, že v mnoha skladech, zejména těch s větší rozlohou, se používají dva nebo více principů současně. To má své opodstatnění, pokud je sklad vybaven dostatečně různorodou infrastrukturou. Univerzální sklady s oblibou uplatňují několik principů skladování, protože jim to dává téměř neomezené možnosti z hlediska druhu přijímaného zboží.

Co je to blokové a řadové skladování?

Skladovací techniky lze posuzovat také z hlediska uspořádání břemen ve skladovací ploše. V tomto případě hovoříme o řádkovém nebo blokovém skladování. Volba jednoho nebo druhého závisí na rotaci a specifikách výrobku, použitém technologickém řešení a typu přepravce. Řadové skladování je tedy oblíbené v těch skladech, kde se skladuje velké množství SKU s relativně malým množstvím jednoho indexu. Takové SKU jsou umístěny v řadách regálů, obvykle umístěných paralelně vedle sebe. Přitom musí být zajištěn volný přístup ke každé jednotce. K tomuto účelu se používají řadové paletové regály, nejoblíbenější regálový systém na světě. Jedná se o jednoduchou rámovou konstrukci a jeho modulární konstrukce umožňuje navrhovat řady nekonečné délky a výšky omezené dosahem podávacího/výdejního zařízení (proto rostoucí obliba vysokoregálových regálových systémů).

V řadových regálech lze skladovat palety a všechny standardní SKU, ale také nestandardní náklady - možnosti přizpůsobení systému individuálnímu logistickému procesu jsou rozsáhlé. Blokové skladování má své opodstatnění ve skladech, kde se skladuje malý počet SKU - s relativně velkým množstvím jednoho indexu. Skladované SKU se obvykle ukládají přímo vedle sebe pomocí stohování na podlaze objektu; není tedy potřeba regálů ani jiného vybavení. Systém se skládá z několika paralelních skladovacích a vyhledávacích uliček stejné šířky a délky. V těchto uličkách se pracovníci pohybují pomocí dopravních prostředků (např. vysokozdvižný vozík, ruční paletový vozík), aby umístili nebo odebrali zboží.

Pro tento typ skladování jsou ideální

 • palety,
 • nápoje,
 • pneumatiky,
 • sudy,

stohovatelné. Nejdůležitější výhodou tohoto typu skladování je absence investičních nákladů spojených s pořízením regálového systému; na druhou stranu mezi jeho nevýhody patří riziko poškození křehkého zboží ve stohu, obtížný přístup k položkám naskládaným ve spodní části a neoptimální využití prostoru (při vysoké výšce skladu). Řízení skladu hraje v logistické sféře každé společnosti velmi důležitou roli. Správná volba skladovací techniky zlepšuje konkurenční postavení společnosti a zvyšuje úroveň služeb zákazníkům, neboť zjednodušuje proces skladování a následného výdeje zboží. Při jejich navrhování je třeba vzít v úvahu všechny podmínky, od dostupné infrastruktury (velikost skladu, úroveň automatizace procesů atd.) až po vlastnosti skladovaných výrobků. Jejich zohlednění zajistí, že bude dosaženo optimálních nákladů s ohledem na vznesené požadavky a dostupnou infrastrukturu a vnější podmínky.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingový specialista

Skladovací prostor s regály pro skladovací kontejnery - vstupní plán
Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe
Úložný prostor s regály pro skladovací kontejnery
Powierzchnia magazynowa z regałami na pojemniki magazynowe