Skladovací systémy: žádný pohyb bez kontejnerů

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Skladování

Skladování zboží je klíčovou součástí toku výrobků mezi jednotlivými články moderní ekonomiky. Automatizovaný skladový systém podniku - jedna z nejdůležitějších součástí intralogistiky - je ve skutečnosti komplexní kombinací mnoha systémů pro efektivní plnění úkolu skladování a manipulace se zásobami.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Skladovací systémy - nejlepší řešení pro uspořádané procesní toky

Má někdo z vašich známých rád nepořádek a vyhovuje mu nekontrolovaný chaos? Nikdo? Je to velmi pravděpodobné. Nepořádek znamená nervy, promarněný čas a ve firmě také peníze. Proto jsou dnes funkční a inteligentní skladovací systémy v kombinaci s vhodnou skladovou technikou nezbytným předpokladem úspěchu a ekonomické efektivity maloobchodních a výrobních firem. O to důležitější je, že společnosti, které nejsou schopny dodávat své výrobky včas, riskují ztrátu image, snížení konkurenceschopnosti na trhu a v mnoha případech i žaloby o náhradu škody. Proces skladování lze rozdělit do 4 hlavních a na sebe navazujících fází: příjem zboží, skladování, vychystávání a výdej.

Fáze 1 - příjem zboží do procesu skladování

Příjem - ať už od externího dodavatele, nebo probíhající v rámci interního provozu společnosti - by měl být potvrzen ověřením, že zboží odpovídá dokumentaci; to je velmi důležité, protože po potvrzení příjmu je sklad za zboží odpovědný. Operace prováděné v této fázi zahrnují vykládku, kontrolu zboží a přepravu do skladovacích prostor;

Fáze 2 - skladování v procesu skladování

Skladování - tj. umístění materiálu ve skladovacích prostorách - souvisí s technickým vybavením, kterým sklad disponuje. Obvykle se provádí buď v řadách - na regálech uspořádaných v řadách rovnoběžně vedle sebe -, nebo v blocích, kdy jsou skladovací jednotky umístěny nad sebou. Příkladem skladovacích operací je nakládání a vykládání regálů a skladování ve vhodných podmínkách;

Fáze 3 - vychystávání v procesu skladování

Vychystávání - může být prováděno buď ve skladu, nebo ve vyhrazeném provozním prostoru (vychystávací plocha). Může probíhat podle metody "člověk - zboží" nebo "zboží - člověk", což znamená (v tomto pořadí) vychystávání probíhající na místě, kde se zboží nachází, nebo přesun zboží v dosahu obsluhy pomocí vhodného automatizovaného zařízení. Klíčovými operacemi prováděnými v této fázi skladování jsou kontrola množství a kvality a označování.

Fáze 4 - Vydávání v procesu skladování

Vydání - interní nebo externí - je fáze, ve které zboží fyzicky opouští sklad. Mezi operace prováděné v této fázi patří například kontrola uvolnění a nakládka.

Ne všechny sklady jsou stejné...

Sklady se v mnoha ohledech liší:

  • konstrukce,
  • funkcí,
  • způsoby skladování atd,

Proto bylo vyvinuto mnoho různých variant pro různé oblasti použití. Hovoříme tedy o otevřených, polootevřených a uzavřených typech skladů (z hlediska konstrukce); o kontejnerových, celních, dodávkových, výrobních, distribučních a překládacích skladech (funkce); o nízkých/středních/vysokých skladech v rozmezí do 4,2 m/4,2-7,2 m/7,2-25 m (distribuce zboží), resp. také s pevným skladováním, s volnými skladovacími prostory a s rozdělením podle četnosti vychystávání. Pokud jde o skladovací techniky, často se setkáte také s termínem"statické a dynamické skladování". V prvním případě je zboží na skladovací místo dopravováno a z něj odebíráno pracovníkem skladu, v druhém případě se zboží pohybuje automaticky. Oba typy techniky úzce souvisejí se stupněm automatizace skladu: při statické metodě je zboží obvykle vychystáváno ručně a ukládáno na pevně stanovené skladovací místo, což usnadňuje posouzení dostupnosti daného výrobku. Při dynamickém systému, který se obvykle používá ve velkých průtokových a kyvadlových skladech, se k pohybu zboží používají automatická dopravní zařízení. Automatický dynamický skladovací systém zkracuje dobu pracovního procesu a šetří prostor a energii.

Vybavení skladu - základní prvky automatizovaného skladu

K technickému vybavení skladu patří mj.

  • dopravní zařízení (jeřáby), tj. všechna řešení používaná k přesunu zboží na krátké vzdálenosti, včetně mostových jeřábů, jeřábů, vysokozdvižných vozíků a paletových vozíků;
  • skladovací zařízení, tj. regály nebo regálové jednotky pro skladování zboží (paletové regály, police, karusely atd.);
  • osvětlovací zařízení,
  • ventilační a klimatizační zařízení,
  • protipožární zařízení a svislé a vodorovné značení.

Klíčové je řízení procesu skladování

Mezi prvky skladovacích systémů, které jsou klíčové zejména u velkoskladů, patří řízení skladových zařízení a instalací používaných k jejich provozu. Hladký provoz skladů závisí na správném toku materiálů a informací, který umožňuje minimalizovat dopravní cesty a zajistit rychlý přístup ke skladovaným dílům a materiálům, což vede k vysoké propustnosti skladu a odpovídající kvalitě a flexibilitě zásobování. Je také nutné zajistit správné podmínky pro skladování konkrétních výrobků; některé vyžadují specifické úrovně vlhkosti a teploty. Speciální skladovací podmínky vyžadují chemické, hořlavé, průmyslové výrobky atd. Proto by se nemělo podceňovat používání softwaru pro řízení skladů, aby byl zajištěn efektivní a hospodárný provoz skladu. Doporučuje se již pro malé firmy s několika málo položkami. Souhrnně lze říci, že skladové systémy zahrnují systémy kontroly a řízení skladu, skladový personál, skladovací techniku a prostředky vnitřní dopravy. Způsob organizace skladu závisí především na počtu skladovaných položek.

Skladovací kontejnery jsou základním prvkem efektivního skladování.

Velmi důležitou součástí každého skladu jsou skladovací kontejnery, které jsou přizpůsobeny konkrétním potřebám skladování a typu skladovaných výrobků. Správná volba kontejneru má zásadní význam pro optimální tok materiálu a pro ochranu zboží před znečištěním a poškozením. Kontejnery určené pro různá odvětví musí často splňovat specifické požadavky. Například ve farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu platí přísné předpisy pro skladování s řízenou teplotou. Skladování elektronických a elektromechanických součástek zase vyžaduje kontejnery, které chrání před elektrickými výboji(ESD kontejnery). Pro skladování a přepravu nebezpečných látek jsou zapotřebí testované přepravní a skladovací kontejnery, které zajišťují zvláštní bezpečnost. Dalším kritériem výběru je způsob přepravy do skladovacích prostor (ruční nebo automatická); v druhém případě je nutné zvolit kontejnery vyznačující se rozměrovou stabilitou a konstrukcí, která umožňuje efektivní a tichý pohyb v přepravních linkách, na válcích, paletových vozících nebo vysokozdvižných vozících. Stohovatelné kontejnery se budou konstrukčně lišit od kontejnerů, které nejsou určeny ke stohování, stejně jako kontejnery používané výhradně ke skladování od kontejnerů určených k vratné přepravě (tj. tuhé od skládacích a hnízdových).

Po stanovení oblasti použití a zvláštních požadavků by měly být přesně definovány vnitřní a vnější rozměry, kapacita a rozměrový systém skladovacího kontejneru. Mělo by se například jednat o kontejner typu Euronorm? Rozměrový systém eurokontejnerů je modulární a přizpůsobený základním rozměrům: 1200 × 800 mm (europaleta) a 1200 × 1000 mm (ISO). Potřebujeme malé kontejnery pro skladování malých dílů? Jak často a jak dlouho je budeme používat? Z jakého materiálu by měly být vyrobeny? Otázky se mohou množit. Předpokladem bezproblémového fungování skladovacích systémů je, že mnoho prvků, které tvoří celek, spolu bez problémů spolupracuje. Správný výběr kontejnerů - s ohledem na velikost skladu, stupeň automatizace a druh skladovaného zboží - je důležitým dílkem skládačky. Využití důvěryhodného výrobce plastových skladovacích kontejnerů - jako je například společnost bekuplast, která se již mnoho let specializuje na dodávky skladovacích boxů na míru a dobře zná potřeby moderních intralogistických skladovacích systémů - je za těchto podmínek optimálním řešením.

Předpokladem hladkého fungování skladovacích systémů je bezproblémová souhra mnoha prvků, které tvoří celek. Správný výběr kontejnerů - s ohledem na velikost skladu, stupeň automatizace a druh skladovaného zboží - je důležitou součástí této skládačky. Důvěryhodný výrobce plastových skladovacích kontejnerů, jako je například společnost bekuplast, která se již mnoho let specializuje na výrobu kontejnerů na míru a dobře zná potřeby intralogistiky v oblasti skladovacích systémů, je za těchto podmínek optimálním řešením.

 

Autor příspěvku: Ing:

Monika Sojka - marketingový specialista