Jak udržujete plastové nádoby?

Created by Monika Sojka | |   Rady od bekuplast
Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Plastové nádoby používané při skladování a přepravě jsou opakovaně použitelné, což znamená, že se po každém použití vracejí zpět do dodavatelského řetězce. Výrobky v nich přepravované přicházejí do styku se stěnami a dnem nádob, znečišťují je a zanechávají na nich mikroby a bakterie. Aby se zabránilo jejich kontaminaci při následné přepravě, měli by je uživatelé podrobovat pravidelné údržbě a čištění. V závislosti na vlastních preferencích a stupni znečištění kontejnerů může mít údržba podobu ručního čištění, v automatických myčkách nebo balíčku služeb prováděných specializovanými společnostmi: od předmytí přes základní čištění, sušení, dezinfekci až po čištění párou.

Jak udržovat plastový kontejner?

Volba způsobu čištění, čisticích prostředků a teplot závisí na typu plastové nádoby, jejím použití a stupni znečištění, takže čištění krabice používané k přepravě masa se bude lišit od čištění krabice, v níž jsou zákazníkovi dodávány elektronické součástky - protože hygienické požadavky kladou na dodavatele potravin specifické hygienické požadavky. V praxi se však v pandemických podmínkách, v nichž jsme žili v posledních dvou letech, stalo důkladné čištění a dezinfekce kontejnerů v mnoha podnicích normou, a to bez ohledu na druh podnikání.

Volba ručního nebo automatického procesu čištění závisí především na počtu přepravek, které je třeba vyčistit, a také na kalkulaci nákladů na čištění v automatických myčkách nebo na práci zaměstnanců, kteří se na něm podílejí ručně. Kromě nejjednoduššího způsobu mytí - pod proudem tekoucí vody, který zbaví nádoby nejviditelnějších stop nečistot, nebo - u pokročilejších systémů - předmytí následuje mytí v myčkách s použitím nejkvalitnějších mycích prostředků a nakonec se nádoby opláchnou velkým množstvím vody a dezinfekčního prostředku.

Jak vyčistit plastovou nádobu po přepravě masa?

Na tomto místě je vhodné rozptýlit pochybnosti, které se někdy objevují ohledně bezpečnosti potravinářských výrobků v opakovaně použitelných plastových přepravkách. Někteří majitelé značek a zákazníci vyjadřují obavy, že přepravky používané k přepravě různých potravinářských výrobků - zejména žebrované, s nerovným povrchem - nezajišťují dostatečnou bezpečnost výrobků bez ohledu na důkladnost mytí po každém použití a že mycí prostředky používané k tomuto účelu ničí polymerní strukturu. To není pravda. Četné studie ukazují, že fyzikální ani chemické vlastnosti recyklovatelných plastů nejsou opakovaným mytím výrazně ovlivněny.

Maso jako výrobek, který je obzvláště náchylný k riziku kontaminace nebo zkažení, nutí výrobce a prodejce dodržovat přísná pravidla nejen při skladování nebo přepravě, ale také při následném mytí. Bedny na maso - například ty, které nabízí společnost bekuplast - mají hladký, snadno omyvatelný povrch a jsou vyrobeny z vysokohustotního polyethylenu (HDPE), potravinářského plastu, který se snadno čistí. To je nesmírně důležité, protože bedny na maso se musí po každé přepravě důkladně umýt. Takový plast je také odolný a stabilní, méně náchylný k poškození (odštípnutí), které by se mohlo dostat do výrobku. Navíc při strojním čištění méně rozptyluje vodu, takže přepravky jsou po vyjmutí z myčky sušší.

Pokud jde o logistiku přepravy a skladování produktů, které jsou obzvláště citlivé na kontaminaci a mikroorganismy - tedy i masa a ryb - stojí za to zvážit použití automatických myček. Tím spíše, že existuje určité riziko nevhodného mytí nádob, pokud je prováděno bez příslušného vybavení, dovedností a času.

Jak vyčistit plastovou nádobu po přepravě ovoce a zeleniny?

Plastové přepravky na ovoce - například ty, které vyrábí společnost bekuplast - jsou vyrobeny z polyethylenu HDPE a splňují nejvyšší požadavky na kvalitu výrobků a hygienu, a proto jsou vhodné pro pravidelné čištění po každém použití. Proces čištění - ať už ručně, nebo v automatických mycích systémech, pro které jsou uzpůsobeny - usnadňuje hladký povrch přepravek. Díky jejich omyvatelnosti plastové dózy na ovoce lze v dodavatelském řetězci čerstvého zboží používat opakovaně bez obav, že by se výrobky dostaly do kontaktu s nežádoucími zbytky z předchozí přepravy (hnilobné bakterie, nečistoty), a přitom si zachovávají estetický vzhled, jehož význam jako vizitky výrobce nebo dodavatelské firmy nelze přeceňovat.

Jak vyčistit plastový obal po přepravě pečiva a cukrářských výrobků?

Stejně jako u čerstvého ovoce se na rychlém znečištění nádoby podílí především zemina, která z ní vypadává, při přepravě chleba a cukrářských výrobků jsou hlavními viníky znečištění zbytky mouky a těsta. Pečivo je velmi náchylné na znečištění a kontakt s mikroorganismy, které se v nehygienických podmínkách, např. ve zbytcích potravin, rychle množí a nepříznivě ovlivňují čerstvost, chuť nebo vůni pečiva. Z tohoto důvodu je udržování čistoty chlebníků naprostou nezbytností. To je o to snazší, že je lze stejně jako jiné plastové nádoby umývat pod proudem vody.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka