Co vyrábějí výrobci plastů v Polsku?

Created by Monika Sojka | |   Znalosti o Bekuplastu

Plastikářský průmysl je vedle potravinářského, kovoprůmyslu a automobilového průmyslu nejvýznamnějším hospodářským odvětvím v Polsku. Má významný vliv na rozvoj jednotlivých průmyslových odvětví. Tvoří ho výrobci a distributoři, kteří vyrábějí a zpracovávají hotové výrobky. V následujícím článku popíšeme, co přesně se z plastů vyrábí a v čem spočívá síla tohoto odvětví průmyslu.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Co jsou to plasty?

Plasty jsou obecným označením pro celou řadu syntetických a polosyntetických materiálů s velmi širokým spektrem použití. Hrají nezastupitelnou roli v každodenním životě. Používáme je v práci, doma, ve škole, v nemocnicích, v obchodech atd. Tvoří nejrůznější obaly, oděvy, lékařské přístroje, chytré telefony a mnoho dalšího. Jsou to organické materiály a suroviny používané k jejich výrobě jsou přírodní produkty, jako je celulóza, zemní plyn, sůl, uhlí a ropa. Jsou to tedy výrobky, po nichž bude poptávka i nadále růst, protože umožňují sladit potřeby dnešního moderního života se základními ekologickými principy.

Plasty - univerzální materiály s mnoha vlastnostmi pro průmysl

Jedná se o univerzální materiály, jejichž možnosti použití jsou v podstatě neomezené. Díky jejich nízké hustotě jsou výsledné výrobky mimořádně lehké. Většina známých a každodenně používaných plastů má také tepelně a elektroizolační vlastnosti. Některé polymery, z nichž se plasty skládají, lze použít jako elektrické vodiče, protože jsou odolné vůči faktorům, které způsobují korozi mnoha materiálů. Některé z vyráběných plastů jsou průhledné, což umožňuje jejich použití při výrobě optických zařízení.

Plasty - materiál, který se hodí k mnoha různým účelům

Plasty se vyrábějí v mnoha různých formách, kterým lze dát požadovaný tvar, stejně jako je kombinovat s jinými materiály. Každý plast musí splňovat určité požadavky, aby mohl být schválen pro použití. Pokud uložená kritéria nesplňují, lze je upravit použitím různých druhů přísad v podobě plniv, pigmentů nebo jiných zpevňujících látek.

Průmysl plastů v Polsku

Moderní plasty se staly dominantou moderního životního stylu, a proto se neustále vyvíjejí nové nápady a řešení, které by před několika lety nikoho nenapadly. Díky inovativním materiálům a nejmodernějším technologiím lze zvýšit kvalitu i bezpečnost, protože pomáhají zlepšit efektivitu využívání zdrojů. Právě to je hnací silou rozvoje plastikářského průmyslu na národní i mezinárodní úrovni. Plastikářský průmysl je poměrně mladé odvětví, jehož počátky sahají do 50. let 20. století, a od té doby poptávka po tomto typu výrobků neustále roste. Dnes největší objem celosvětově vyrobených plastů proudí z Asie, která je v tomto oboru považována za světového lídra. Evropa je na třetím místě v mezinárodním měřítku s více než 17 % vyrobených plastů.

Průmysl - některá fakta a využití plastů

Průmysl je velmi důležitým odvětvím polského hospodářství. V tomto odvětví je zaměstnáno téměř 170 000 pracovníků a obrat výroby se blíží 90 miliardám zlotých ročně. Průmysl by neexistoval bez výrobců, distributorů a zpracovatelů, kteří se zabývají výrobou přísad, směsí, polotovarů a hotových výrobků z plastů. Svou roli v tomto oboru hrají také výrobci zpracovatelských zařízení a příslušenství a recyklátoři. Zpracovatelé jsou v tomto oboru nesporným lídrem a tvoří více než 80 % obratu odvětví. Hlavní činností zpracování plastů je výroba všech druhů obalů, jako jsou láhve, nádoby, krabice, plastové obaly, elektrické kabely, pryž, trubky a profily, výrobky pro stavebnictví nebo automobilový průmysl. Jsou nepostradatelnou součástí při výrobě automobilů, elektronických zařízení, kuchyňského nádobí a mnoha dalších. Představují odolný a levný materiál. Existuje velmi pravděpodobný scénář, že v budoucnu nahradí kov, dřevo a dokonce i sklo.

Výrobci plastů v Polsku

Polsko se již několik let uchází o titul lídra na trhu s plasty. Z výročních zpráv Plastics Europe Poland vyplývá, že mezi více než 300 největšími podniky zpracovávajícími plasty v Polsku je více než 60 % společností s polským kapitálem. Zahraniční investoři, kteří zde chtějí založit svůj podnik, tak nemají snadný úkol. Jednou z předních společností v tomto oboru je skupina bekuplast, která v evropském měřítku vyrábí opakovaně použitelné obaly, jako jsou průmyslové kontejnery, stohovatelnénádoby a mnoho dalších určených pro potravinářský průmysl, které usnadňují přepravu nebo skladování potravinářských výrobků.

Odvětví obalů jako jeden z hlavních nástrojů využití plastů

Nejdůležitějšími odvětvími polského průmyslu plastů jsou bezpochyby obalový průmysl s téměř 33 % poptávky a stavebnictví s 26 %. Na třetím místě je automobilový průmysl s výsledkem 10 %, neboť plasty a polymerní kompozity se velmi často používají při výrobě spodních částí automobilů, jako jsou nárazníky, dveře, palubní desky, airbagy nebo bezpečnostní pásy. Používají se také při výrobě hnacích hřídelí. Jak je vidět, trh s plasty má důležité místo nejen v ekonomice, ale i v každodenním životě. Lze tedy předpokládat, že Polsko může obstát v porovnání se západní Evropou. Dynamika růstu tohoto odvětví je tak vysoká, že v příštích letech můžeme očekávat nejvyšší výsledek v celé Evropě.

 

Autor příspěvku: Polská republika, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko, Polsko:

Monika Sojka - marketingový specialista