Fumigované palety - co to je? Jaké musí mít označení a jsou lepší než plastové?

Created by Monika Sojka | |   Paletování

Fumigované palety - co to je? Jaké musí mít označení a jsou lepší než plastové? To vše a mnohem více se dozvíte, když si přečtete náš příspěvek, vítejte!

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Obrovský pokrok v oblasti logistiky a dopravy vedl k vývoji řady řešení zaměřených na zvýšení efektivity a bezpečnosti skladovacích a přepravních procesů. Jedním z důležitých prvků v této souvislosti jsou palety, které hrají klíčovou roli při usnadňování manipulace a skladování zboží. Palety, které se tradičně vyráběly ze dřeva, se s rozvojem technologií vyvíjely a daly vzniknout novým typům palet, například fumigovaným paletám a paletám vyrobeným z plastu. V tomto článku se blíže podíváme na tyto typy palet, jejich význam, proces ošetření, značení a jejich srovnání s plastovými paletami z hlediska výhod, které přinášejí dnešním dodavatelským řetězcům.

Co znamená, že je paleta fumigovaná?

Fumigovaná paleta je paleta, která prošla speciálním chemickým ošetřením, aby se zbavila škodlivého hmyzu a chorob rostlin. Při tomto procesu se k hubení škůdců používá plyn nebo chemická látka. Jejich řádná identifikace prostřednictvím vhodného označení je nejen požadavkem právních předpisů, ale zaručuje také bezpečnost přepravy zboží.

Co je fumigované dřevo?

Fumigované dřevo je dřevěný materiál, například prkna nebo palety, který prošel procesem fumigace. Tento proces zahrnuje vystavení dřeva chemickým látkám ve formě plynu nebo páry, aby se zbavilo škůdců, larev a dalších potenciálně škodlivých organismů. Používá se především v mezinárodní dopravě, aby se zabránilo přenosu chorob rostlin a škůdců do nových oblastí.

Jak vypadá certifikát pro fumigovanou paletu?

Certifikát pro paletu této třídy je dokument potvrzující, že paleta byla fumigována za účelem likvidace rostlinných škůdců a chorob. Certifikát obsahuje informace, jako je název a adresa společnosti provádějící tuto službu, typ použité chemické látky, datum provedení ošetření a rostlinolékařské označení.

Certifikát je nesmírně důležitý pro mezinárodní přepravu, kde poskytuje důkaz o tom, že paleta splňuje rostlinolékařské předpisy, a pomáhá předejít problémům při hraničních kontrolách. Mít správný certifikát je důležité pro zajištění bezpečného a legálního použití palety v mezinárodním obchodě a přepravě.

Jaké jsou rozdíly mezi fumigovanou a plastovou paletou?

Rozdíly mezi fumigovanou paletou a plastovou paletou jsou následující:

  • Materiál. Fumigovaná paleta je vyrobena ze dřeva, zatímco plastová paleta je vyrobena z umělých materiálů, jako je plast.
  • Výrobní proces. Fumigovaná paleta prochází procesem chemické fumigace, aby se zlikvidovali škůdci a choroby rostlin. Plastová paleta se naproti tomu vyrábí lisováním a zpracováním plastu.
  • Trvanlivost. Plastová paleta má větší trvanlivost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a vlhkosti ve srovnání s fumigovanou paletou, která může projít procesem rozkladu.
  • Hmotnost: Plastová paleta je často lehčí než paleta fumigovaná, což může ovlivnit náklady na přepravu a manipulaci.
  • Účel. Fumigovaná paleta se obvykle používá pro mezinárodní přepravu, kde existují fytosanitární předpisy. Plastová paleta se často volí pro přepravu zboží, které vyžaduje větší ochranu před vlhkostí a nesnáší přítomnost škůdců.

Volba mezi fumigovanou a plastovou paletou nakonec závisí na konkrétních potřebách, předpisech, typu přepravovaného zboží a preferencích v oblasti životního prostředí.

Jaké palety najdete v sortimentu bekuplast?

Společnost bekuplast má v nabídce širokou škálu výrobků. Máme mnoho typů palet, které jsou k dispozici v několika rozměrech. zveme vás, abyste se seznámili s naším sortimentem a abyste si kontaktovatkontaktovat naši společnost za účelem výběru vhodné palety.

Fumigované palety - proč je používat v dopravě? Shrnutí.

Používání fumigovaných palet je cenné díky jejich schopnosti eliminovat škůdce a choroby rostlin, čímž se minimalizuje riziko šíření těchto nebezpečí v mezinárodním obchodě a přepravě. Palety splňují fytosanitární požadavky, což usnadňuje překračování hranic a zajišťuje hladký průběh přepravy. Volba fumigovaných palet navíc potvrzuje zájem o ochranu zdraví rostlin, zvířat a lidí a přispívá k zachování bezpečných a udržitelných dodavatelských řetězců.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka