Intralogistics container contecline první kompaktní verze

Se stlačeným kontejnerem "contecline compact" společnost bekuplast poprvé spojuje konstrukční výhody pevných kontejnerů miniload s logistickými výhodami skládacích kontejnerů.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Série kontejnerů "contecline" byla vyvinuta speciálně pro sklady malých dílů a kyvadlové systémy. Nová zhuštěná verze "contecline compact" má zvláštní vlastnost: objem modelu "contecline compact" lze zmenšit o 70 %, což umožňuje větší úsporu místa při skladování a přepravě kontejnerů. Zhuštěný kontejner je jednou zcela automaticky nastaven pro použití v minizásobníku. Po nastavení jsou boční stěny intralogistického kontejneru zcela bezpečné. Z prostorově úsporného stlačitelného kontejneru se stává pevný minikontejner. Z hlediska stability, nosnosti a manévrovatelnosti se skládací verze vyrovná pevnému kontejneru "contecline".

Úspora místa, snížení nákladů

"Contecline Compact" je atraktivním řešením pro poskytovatele logistických služeb a zákazníky s mezinárodní působností. A tömörített konténer egyértelmű logisztikai előnyöket kínál. Az összehajtogatott konténerek térfogata 70 %-kal kisebb. Ez csökkenti a szállítási költségeket. Potenciál úspor je značný zejména u dlouhých přepravních tras a velkých objemů kontejnerů, například při zřizování nového skladu malých dílů.

Menší objem = méně CO2

Kontejner "contecline compact" je také šetrný k životnímu prostředí. V porovnání s pevným kontejnerem vyžaduje kompaktní intralogistický kontejner k přepravě pouze 1/3 jízd nákladních automobilů a výrazně snižuje emise CO2 a znečišťujících látek, které poškozují klima.

Kompaktní intralogistický kontejner je k dispozici také v klimaticky neutrální verzi.

Na vyžádání je "contecline compact" k dispozici také v klimaticky neutrální verzi. bekuplast nabízí všechny výrobky v klimaticky neutrální verzi ve spolupráci s ClimatePartner. Pokud si zákazník vybere klimaticky neutrální výrobek, jsou mu kompenzovány emise CO2, kterým se během výrobního procesu nelze vyhnout. Kompenzace emisí CO2 se dosahuje podporou projektů na ochranu klimatu, které jsou auditovány a certifikovány podle mezinárodních norem. Klimaticky neutrální výrobky lze označit značkou "ClimatePartner" "klimaticky neutrální".

bekuplast na LogiMATu - hala 4 - stánek 4C05

Back