Zpětná logistika - nové výzvy v době internetu

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Firemní procesy

Slova "ekologie" a "udržitelnost" se dnes používají ve všech případech, protože téma ochrany životního prostředí a péče o budoucnost naší planety je v povědomí stále více spotřebitelů.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Právě s ohledem na ekologii se zrodil nový obor logistiky: takzvaná"reverzní logistika". Jejím cílem je snížit množství odpadu ukládaného na skládky tím, že použité zboží a materiály a neprodané výrobky putují zpět, kde budou recyklovány nebo znovu použity. Reverzní logistika je tedy opačný proces než klasická logistika, který směřuje z místa konečného určení (např. obchodu) do místa původu (tj. k výrobci nebo distributorovi). Jejím cílem je získat zpět hodnotu výrobku a následně jej uvést zpět na trh, nebo pokud to není možné, zlikvidovat jej.

Reverzní logistika výsledkem rostoucího povědomí zákazníků

Jedná se o proces, jehož role vzrostla zejména v posledním roce v důsledku rychlého rozšíření elektronického obchodování (souvisejícího především s pandemií koronaviru), kdy spotřebitelé začali ve velkém využívat nakupování přes internet. Zavádění zásad reverzní logistiky, o níž se někdy hovoří také proto, aby se zdůraznila její udržitelná povaha, však

 • logistika odpadů
 • logistika opětovného použití
 • logistika využití

je také výsledkem rostoucího povědomí spotřebitelů - zkrátka toho, že nakupující dávají přednost výrobkům s tzv. zelenou stopou: přírodním, recyklovaným nebo opakovaně použitelným). Dalším důvodem je rozšiřování právních předpisů, které ukládají výrobcům zboží odpovědnost za likvidaci a využití vyrobených předmětů a hrozí jim přísnými sankcemi v případě jejich nerespektování. Reverzní logistika má podnikům, které ji využívají, přinést řadu výhod, jako např.

 • nižší výrobní náklady díky opětovnému využití surovin a recyklovaných materiálů namísto nákupu nových;
 • získání konkurenční výhody
 • přilákat nové zákazníky díky efektivnímu nakládání s vratkami;
 • vytvořit pozitivní firemní image
 • snížit negativní dopad odpadu na životní prostředí.

Proces logistiky vrácených výrobků je složitý a do značné míry se opakuje. Začíná, když zákazník vrátí zakoupené zboží. A právě zde vyvstává otázka jeho vrácení výrobci a na scénu vstupují přepravní kontejnery a jejich přední dodavatel, společnost bekuplast. Efektivní a bezpečná přeprava vráceného zboží k jeho výrobci/distributorovi je klíčová, protože jedním z cílů logistiky vráceného zboží je, pokud je to možné a po nezbytné kosmetické úpravě, vrátit jej jako plnohodnotné do standardní nabídky. Toto opatření je důležité z hlediska celého dodavatelského řetězce, aby bylo možné získat zpět marži ztracenou při prvním prodeji. A k tomu je nezbytné zajistit efektivní přepravu a spolehlivé kontejnery.

basicline: řešení pro každou výzvu

Společnost bekuplast má ve svém sortimentu řešení, která jsou ideální pro tzv. reverzní logistiku. Jedním z nich je řada kontejnerů EURO-NORM basicline, která je určena pro přepravu potravin i nepotravinářského zboží. Tyto lehké kontejnery s vysokou stabilitou a standardními základními rozměry (200 x 150 mm, 300 x 200 mm, 400 x 300 mm, 600 x 400 mm) lze použít mnoha způsoby díky dostupnosti různých povrchových úprav: různé typy dna, plné a perforované boční stěny, uzavřené a otevřené úchyty, jakož i široká škála příslušenství, která umožňuje jejich libovolnou konfiguraci podle potřeb. Díky vysoce kvalitnímu materiálu PP-C, který se používá při jejich výrobě, si zachovávají

 • estetický vzhled,
 • odolné,
 • použitelnost po dlouhou dobu.

Mezi další výhody řady basicline patří: snadné čištění, stabilita dosažená díky zesílenému rámu a rohové konstrukci a ergonomické rukojeti. Pro snadné vyjímání zboží z naskládaných zásobníků je k dispozici také verze s kontrolním okénkem a výklopným víkem. Pro dokonalý pořádek lze vnitřní prostor kontejneru rozdělit - s velkou flexibilitou - pomocí doplňkových kontejnerů; ty poskytují ideální pomoc při třídění a ukládání drobných předmětů. Vložky do zásobníků jsou k dispozici v různých velikostech, které umožňují rozdělení vnitřního prostoru v uspořádání 1/8, 1/4/ 1/4 podélně nebo 1/2 příčně. Doplňkové vložky jsou sladěny s průhlednými víky, aby bylo na první pohled vidět, co se nachází uvnitř. bekuplast rovněž nabízí provedení basicline mini se dnem 200 x 150 mm a 300 x 200 mm a ve čtyřech výškových variantách, které se nejlépe hodí pro třídění a ukládání drobných předmětů. Pro zajištění bezpečného skladování a ochrany před prachem jsou malé kontejnery k dispozici s nacvakávacími a odklápěcími víky. Všechny mini kontejnery basicline jsou k dispozici také v poloprůhledné variantě.

Ukládejte a šetřete

V sortimentu výrobce najdou zákazníci také skládací kontejnery, jejichž konstrukce umožňující výrazné zmenšení objemu (až o cca 84 %) zajišťuje efektivnější využití prostoru ve skladu i ve zpětné logistice. Pro snadné použití se skládací boxy rozkládají a skládají velmi jednoduchým a uživatelsky bezpečným způsobem. Skládací přepravní boxy jistě ocení také každý, kdo dbá na

 • co nejnižší emise oxidu uhličitého do atmosféry
 • a minimalizuje tak náklady na přepravu.

Skládací boxy totiž nevyžadují tolik místa pro přepravu jako jejich nesložené protějšky. Při vývoji bylo dbáno na to, aby skládací plastové přepravky byly vysoce odolné proti zatížení. Toho bylo dosaženo pomocí speciálně konstruované a odolné základny a pevných rohů. Díky těmto vlastnostem se kontejnery také výrazně lépe stohují. Hladké boční stěny a absence ostrých hran chrání přepravované výrobky před poškozením. Skládací kontejnery bekuplast jsou k dispozici v plném a perforovaném provedení; první z nich jsou opatřeny plnými bočními stěnami a dnem; perforace stěn v druhém případě umožňuje volnou perforaci vzduchu, což je důležité pro určité typy výrobků.

Kompletní a bezpečné logistické řešení

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingový specialista