Základní zásady přepravy ovoce a zeleniny

Created by Monika Sojka | |   Znalosti o Bekuplastu

Čerstvé ovoce a zelenina se vyznačují tzv. nízkou citlivostí na přepravu - to znamená, že jsou velmi citlivé na podmínky prostředí, jako je nízká/vysoká teplota, vlhkost a kyslík, špatně snášejí příliš dlouhou dobu přepravy a snadno se poškodí, jsou-li přepravovány za nevhodných podmínek.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Přesto se každý den bezpečně dostanou k příjemcům a často urazí desítky či stovky kilometrů. To je možné díky dodržování určitých pravidel a předpisů při přepravě, k nimž patří také výběr správných plastových kontejnerů.

Pravidlo 1 - Udržujte je čerstvé

Logistika přepravy čerstvých produktů je velmi složitá a všechny články dodavatelského řetězce musí optimálně spolupracovat, mají-li se ovoce a zelenina dostat ke spotřebitelům v perfektním stavu. Zde hrají zásadní roli tři klíčové faktory: udržování správné teploty, vlhkosti a hladiny etylenu během přepravy. U většiny čerstvého ovoce a zeleniny by se teplota při přepravě měla pohybovat kolem 0 °C (příliš nízká teplota může způsobit jejich zmrznutí) a měla by být udržována na konstantní úrovni (prudké zvýšení teploty negativně ovlivňuje fyzikální a biochemickou strukturu produktu).

Druhým důležitým faktorem je udržování správné relativní vlhkosti vzduchu. Pro mnoho druhů zeleniny a rostlin je optimální 90-95 %, ale například zelená zelenina má ráda téměř 100% vlhkost a cibule, dýně nebo česnek asi 70 % (ty mohou v podmínkách příliš vysoké vlhkosti začít klíčit nebo plesnivět); proto je dobré v rámci jednoho transportu přepravovat produkty s podobnými požadavky na vlhkost. Třetím problémem je hladina ethylenu. Tento rostlinný hormon urychluje procesy zrání čerstvého ovoce a zeleniny. Míchání produktů vyzařujících etylen (např. banánů) s produkty citlivými na etylen znamená, že tyto produkty ztrácejí čerstvost a příliš rychle žloutnou (např. okurky) nebo měknou (např. brambory).

Pravidlo 2 - Zajistěte bezpečnou přepravu

Jak je patrné z výše uvedených příkladů, pravidla pro zachování čerstvosti a bezpečnosti ovoce a zeleniny během přepravy se mohou u jednotlivých typů produktů lišit; z tohoto důvodu je nesmírně důležité optimalizovat podmínky přepravy prostřednictvím správné komunikace a logistického plánování. Postupy přepravy ovoce a zeleniny podléhají mnoha právním předpisům. Dopravce je odpovědný za podmínky přepravy a případnou nedbalost a musí také zajistit, aby jeho zaměstnanci byli dostatečně proškoleni v oblasti hygienických předpisů a splňovali zdravotní požadavky, které se očekávají od osob přicházejících do styku s potravinami.

Čerstvé ovoce a zelenina musí být přepravovány ve vyhrazených vozidlech, jejichž technické podmínky umožňují udržení správné teploty. Musí být také čistá a musí zajišťovat odpovídající ochranu produktů před povětrnostními vlivy a před kontaminací. Nákladový prostor musí být vzduchotěsný a jeho podlaha musí být vyrobena z protiskluzového, vodotěsného plastu. Je rovněž výhodné, aby prostor pro čerstvé produkty neměl žádné spojení s kabinou řidiče.

Pravidlo 3 - výběr správných beden na ovoce a zeleninu

Pro udržení nízké teploty produktů v chladicím prostoru je vhodné skladovat ovoce a zeleninu ve speciálních větraných (perforovaných) nádobách a boxech, které zajišťují správnou cirkulaci vzduchu a udržují produkty čerstvé po delší dobu. Pro hygienické skladování potravin je také nutné zajistit nejvyšší standardy čistoty, proto je třeba při výběru nádob dbát na to, aby byly omyvatelné - nejlépe v automatických mycích systémech.

Optimální nádoby by měly být vyrobeny z lehkého, ale odolného materiálu, který umožňuje snadnou ruční manipulaci a který nepodléhá teplotním výkyvům - což je samozřejmý požadavek při přepravě v chlazených podmínkách. Je dobré, pokud jsou přepravky na ovoce a zeleninu vzájemně kompatibilní a odolné proti zatížení, což umožňuje jejich bezpečné stohování (skládání na sebe) a tím i úsporu místa při nakládání. Při hledání vhodného řešení stojí za zvážení také možnosti, které poskytuje použití skládacích přepravních boxů, speciálně navržených pro vratnou logistiku čerstvých produktů; tím, že zmenšují objem, když jsou prázdné, usnadňují skladování a zpětnou přepravu.

Pravidlo 4 - dodržujte všechny přepravní předpisy

Díky použití různých typů chladicích zařízení lze čerstvé ovoce a zeleninu, které jsou uchovávány při snížené teplotě, přepravovat v chladicím řetězci i na dlouhé vzdálenosti po zemi, po moři i letecky. Tepelné podmínky, v nichž jsou uchovávány v každé fázi své cesty (od výrobce ke spotřebiteli), musí být v souladu s předpisy potravinového práva platnými v Polsku a v zemích EU, mimo jiné s nařízením Evropského parlamentu a Rady ES č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva a postupy týkající se bezpečnosti potravin, a s nařízením Evropského parlamentu a Rady č. 852/2004 o hygieně potravin. Poskytuje řadu informací o tom, jak bezpečně skladovat a přepravovat potraviny.

 

Autor záznamu: Ing. Jiří Krejčí, PhD:

Monika Sojka - marketingová specialistka