Společnost bekuplast, specialista na výrobky pro opakované použití, se zaměřuje na výrobky, které jsou klimaticky neutrální.

Společnost bekuplast nyní nabízí své výrobky s neutrální uhlíkovou stopou.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Uzavřená ekonomika

Společnost bekuplast svými řešeními pro opakované použití již mnoho let dokazuje, že plast a udržitelnost se vůbec nevylučují. Naopak: heslem je "ekonomika uzavřeného okruhu". Opakovaně použitelné výrobky vyráběné společností bekuplast se používají mnoho let, než jsou na konci svého životního cyklu 100% recyklovány a vráceny zpět do koloběhu materiálů.

Společnost bekuplast však nespoléhá pouze na "ekonomiku uzavřeného okruhu". V posledních letech společnost neustále optimalizuje celý svůj výrobní proces pro výrobu šetrnou ke klimatu a nyní nabízí své opakovaně použitelné výrobky také v uhlíkově neutrální podobě.

Uhlíková neutralita na vyžádání

Udržitelnost má ve společnosti bekuplast dlouhou tradici. Od svého založení v roce 1985 vyrábí společnost výhradně opakovaně použitelné výrobky. V posledních letech společnost bekuplast výrazně investovala do opatření na snížení emisí a využívání alternativních, ekologicky šetrných zdrojů. Možnost nabízet zákazníkům uhlíkově neutrální výrobky byla pro výrobce dalším logickým krokem.

Při zavádění uhlíkově neutrálních výrobků se společnost bekuplast spolehla na podporu kompetentního partnera. Společnost ClimatePartner je jedním z předních poskytovatelů řešení pro ochranu klimatu. "Společnost ClimatePartner jsme si vědomě vybrali, protože nás přesvědčila svou koncepcí a maximální transparentností," uvádí Jan Sünneker, CRM manažer společnosti bekuplast.

Pokud se zákazník rozhodne pro "uhlíkově neutrální" variantu produktu bekuplast, může přesně vidět, do jakého projektu kompenzace uhlíkových emisí investuje. Úspěšnost těchto projektů je také transparentně zdokumentována. Projekty uhlíkové kompenzace, které jsou testovány a certifikovány podle mezinárodních norem, prokazatelně šetří CO2. Další bezpečnost zaručuje proces kompenzace CO2 certifikovaný TÜV-Austria, který nabízí společnost ClimatePartner.

Cesta k uhlíkově neutrálnímu produktu

Výpočet, snížení, kompenzace - to je základ koncepce, kterou společnost bekuplast zavedla.

  • Společně se společností ClimatePartner stanovila emise CO2 svých výrobků. Pro každý výrobek byla vytvořena uhlíková stopa výrobku (PCF). Při tom byly zohledněny suroviny, logistika, balení a likvidace v souladu s běžným přístupem "od kolébky po bránu plus konec životnosti".
  • Tam, kde to bylo možné, byla přijata další opatření k zamezení a snížení emisí CO2. Uhlíková stopa výrobku (PCF) je pravidelně aktualizována, a tak je kontrolována úspěšnost opatření ke snížení emisí. Zbývající emise CO2, kterým se nelze vyhnout, jsou kompenzovány podporou projektů na kompenzaci uhlíkových emisí.
  • Označení "klimaticky neutrální" ukazuje, že výrobek je klimaticky neutrální. ID na štítku zároveň poskytuje informace o podporovaném projektu na ochranu klimatu.

Společně pro ochranu klimatu

U všech uznaných projektů uhlíkové kompenzace je nejdůležitějším požadavkem, aby tyto projekty skutečně představovaly dodatečná opatření na ochranu klimatu a aby jejich příspěvek ke snížení CO2 v atmosféře byl jasně měřitelný. Může se jednat o různá opatření, od zalesňování až po nahrazení technologií poškozujících klima alternativami šetrnými ke klimatu.

Společnost bekuplast si pro své výrobky vybrala projekty na kompenzaci uhlíkových emisí, jako jsou regionální projekty výsadby stromů, mezinárodní projekt na ochranu moří "Plastic Bank" nebo projekt na ochranu klimatu pro rozšíření větrné energie. V případě potřeby si zákazníci společnosti bekuplast mohou vybrat i další projekty z portfolia ClimatePartner. Všechny projekty uhlíkové kompenzace nejenže zabraňují emisím CO2. Zároveň přispívají ke globálním cílům udržitelného rozvoje, jako je boj proti chudobě nebo zlepšování životních podmínek v rozvojových a rozvíjejících se zemích.

"Mnoho zákazníků již projevilo zájem, protože nákup uhlíkově neutrálních produktů je v rámci strategií udržitelnosti firem stále důležitější," popisuje první zkušenosti Jan Sünneker. Stále více společností se zaměřuje na udržitelnost a kompenzaci uhlíkových emisí. Nákup uhlíkově neutrálních výrobků je pro firmy praktickým řešením, jak přispět ke globální ochraně klimatu a zároveň posílit důvěryhodnost své strategie udržitelnosti.