RFID: technologie ve službách skladování

Created by Monika Sojka |

Spolehlivost a jednoduchost technologie RFID přispěla k jejímu širokému rozšíření v mnoha aplikacích. Technologie RFID se osvědčuje ve výrobních procesech k přesnému sledování procesů a zaznamenávání příslušných parametrů, při správě podnikového majetku, jako je dlouhodobý majetek, materiál, nástroje a opakovaně použitelné nádoby, k zaznamenávání pracovní doby, ke sledování zásilek a dokonce i ke značení domácích zvířat a shromažďování biometrických údajů v pasech. Technologie RFID se také stala nepostradatelným přítelem každého skladníka a spoluzakladatele při příjmu a výdeji zboží, sledování původu výrobků, kontrole zásob a vychystávání.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Elektronickému obchodu se to líbí

K rychlému rozšíření elektronického obchodování přispělo snadné nakupování přes internet a záruka rychlého doručení objednaného zboží do vlastních rukou. Zákazníci přitom považují za samozřejmé, že jim dorazí přesně ty výrobky, které si objednali - i když dodavatel vyřizuje tisíce objednávek denně. Aby bylo možné tak složitý úkol zvládnout a zaručit hladké fungování všech fází procesu doručování, vyplatí se používat pokročilá logistická řešení - například RFID.

RFID (Radio-Frequency IDentification) je založeno na využití rádiových vln. Data - například identifikační čísla nebo elektronické kódy výrobků EPC - jsou uložena na speciálním křemíkovém čipu/značce/transpondéru (používají se všechny tyto názvy) vybaveném vestavěnou anténou pro výměnu informací se čtečkou. Kapacita tagů RFID je velmi velká. Mohou uchovávat nejen informace o odesílateli, příjemci nebo výrobku, ale také datum trvanlivosti a podmínky skladování zboží, což do značné míry eliminuje riziko záměny a lidské chyby.

Identifikace údajů uložených na RFID je možná díky čtečce. Jedná se o zařízení vybavené modulem rádiového přenosu, tj. anténou, která vysílá a přijímá data do a z transpondérů. Čtečky mohou být umístěny stacionárně (např. jako brány RFID) nebo mohou být přenášeny jako ruční skenery. Informace načtené čtečkami se pak odesílají do hostitelského zařízení, např. do počítačové databáze, kde se ukládají.

Výhodou technologie RFID je, že lze současně skenovat stovky tisíc tagů, aniž by byl nutný vizuální kontakt s identifikovaným předmětem (na rozdíl od čárových kódů). To nám umožňuje například spočítat zboží ve skladu/obchodě nebo zkontrolovat obsah balíku, aniž bychom jej museli otevřít. Podnik, který zavádí RFID, nemusí opouštět dosud používaná řešení ani zapojovat finanční prostředky do velkých investic spojených s jejich náhradou. Dokonce je vhodné nový systém plně integrovat s již používaným softwarem WMS nebo ERP.

RFID ve skladování a vychystávání objednávek

O příklady úspěšného využití RFID není nouze. Tato technologie prokazuje svou hodnotu již v okamžiku příjmu zboží do skladu. Standardní čárové kódy vyžadují, aby obsluha zkontrolovala každou paletu, pak každý karton a často jej otevřela a ručně naskenovala jednotlivé výrobky uvnitř. Teprve poté může paleta putovat na své místo. S RFID tento proces trvá zlomky sekundy. Výrobky se štítkem RFID jsou automaticky skenovány v tunelu na dopravníkovém pásu; ověření skutečného stavu s nákladním listem tak trvá tak dlouho, dokud paleta neprojde tunelem. Pokud jsou zaměstnanci a vysokozdvižné vozíky, které obsluhují, vybaveni štítky RFID, je možné identifikovat také osobu, čas a nástroj provádějící vykládku.

Podobně užitečná je technologie RFID i v procesech vychystávání, které zahrnují rozdělení jednotek volně loženého nákladu na jednotlivé balíky a jejich následné seřazení do jedné objednávky podle individuálních požadavků na obsah. Příprava objednávky k expedici vyžaduje vyhledání příslušných položek ve skladu a vyhotovení nákladního listu. Dokud se toto provádělo ručně, docházelo k četným chybám a zpožděním, což mělo negativní dopad na kvalitu dodávek a ekonomickou efektivitu systému intralogistiky. Situace se výrazně zlepšila díky digitálnímu řízení informací pomocí technologie RFID a zavedení radiofrekvenčních terminálů je jedním z nejjednodušších způsobů, jak urychlit práci vychystávačů.

Jednotlivé zboží se na balicí stanici dopravuje v opakovaně použitelných kontejnerech, na které lze aplikovat štítky opatřené tagy RFID (takové řešení nabízí i společnost bekuplast). Během plnění je výrobek přiřazen k příslušnému kontejneru; jakmile je do kontejneru vložen, systém označí položku v objednávce jako dokončenou. Pomocí tagu je možné automaticky sledovat trasu kontejneru v intralogistickém řetězci - lze tak zdokumentovat všechny přepravní cesty a aktuální polohu kontejneru. Vhodný systém podporovaný technologií RFID eliminuje případy ztracených kontejnerů, snižuje na minimum náklady na hledání kontejnerů a případy, kdy jsou kontejnery doručeny na nesprávné místo, zkracuje prostoje na minimum.

V případě vychystávání s podporou RFID s nulovým množstvím probíhá aktualizace vychystávacích seznamů ve virtuálním prostředí, bez nutnosti ručního vypisování dokladů a jejich předávání do systému řízení skladu (LVS). Pokud se zjistí, že zboží chybí, je možné je přidat do následných seznamů a později je vyhledat. Vychystávání bez příjmu snižuje náklady, zaručuje transparentnost a 100% správnou dokumentaci všech pohybů materiálu a zboží, zvyšuje produktivitu, zlepšuje efektivitu a kvalitu dodávek - a v konečném důsledku má pozitivní dopad na spokojenost zákazníků, čímž zvyšuje obrat a zisky společnosti.

Technologie RFID také pomáhá získat plnou kontrolu nad zásobami a jejich přesným umístěním. Výhody této technologie se projevují při inventurách, kdy mobilní čtečky projíždějí mezi uličkami a kdykoli zkontrolují tisíce označených SKU.

RFID: snadná kontrola a rychlá identifikace kontejnerů

Technologie RFID může také pomoci skladům a dodavatelům získat kontrolu nad tím, co se děje s jejich kontejnery v dodavatelských řetězcích. Pravidelný obrat zboží je udržuje v pohybu a může se stát, že ztratíme úplnou informaci o tom, co se s nimi děje: zda jsou zaseknuté v našich prostorách, ve skladech subdodavatelů nebo u zákazníků. Výsledkem je, že dodavateli buď začnou docházet kontejnery pro přepravu, nebo musí investovat do dalších; v každém případě tato situace znamená zpoždění dodávek nebo zbytečné utrácení peněz.

Řešením by mohlo být nalepení štítků RFID na kontejnery, což by usnadnilo kontrolu jejich pohybu, inventarizaci a automatizaci logistických procesů: místo čtení dalších čárových kódů z krabic stačí projet paletou přes bránu RFID. Další výhodou tohoto typu řešení je, že do štítku RFID lze ukládat (a upravovat) další informace - například ID výrobku, číslo objednávky, stav prázdný/plný), takže samotný obal se může stát nosičem informací.

RFID: vyplatí se?

Technologie RFID má mnoho výhod, ale pro některé uživatele mohou být problémem náklady na její zavedení - mnohem vyšší než u systému založeného na čárových kódech (které jsou jinak také mnohem levnější než tagy RFID). Proto by rozhodnutí o zavedení jedné z nich měla předcházet ekonomická kalkulace a posouzení potřeb. Použití identifikačního systému na bázi RFID má své opodstatnění zejména při oběhu zboží vysoké hodnoty, jehož ztráta v dodavatelském řetězci vystavuje podnik velkým ztrátám, a také ve velkoplošných skladech s velkým objemem rotujícího zboží.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingový specialista