Proč se spoléhat na skládací nádoby - Clever Fresh Box advance?

Created by Monika Sojka | |   Výrobky Bekuplast

Přeprava ovoce a zeleniny je jednou z největších výzev v logistice. Je to jakýsi závod s časem, jehož cenou je vždy čerstvá produkce v rukou spotřebitele.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Stojí za zmínku, že zkušený a znalý dodavatel se zaměří na minimalizaci rizika poškození zboží, zatímco spotřebitel nakonec posoudí výsledky jeho práce podle toho, že si vybere dobře vypadající a chutný výrobek.

Je známo, že plastová přepravka poskytuje ochranu přepravovanému zboží, a proto je v Evropě nejčastěji používaným prvkem v dodavatelském řetězci čerstvého ovoce a zeleniny. Stabilní konstrukce a vysoká nosnost jsou jen některé z jejích výhod. Možnost stohování a skládání na sebe usnadňuje paletizaci a skladování.

Proč se rozhodnout pro skládací kontejnery? Několik neznámých faktů

Pokud výše uvedené argumenty nejsou dostatečně přesvědčivé, stojí za to převést je do čísel. Podle studie německého Fraunhoferova institutu pro tok materiálu a logistiku a univerzity v Bonnu se v jednorázových obalech poškodí přibližně 4 % výrobků, zatímco v opakovaně použitelných obalech tato míra klesá na 0,1 %. Zdánlivě malé procentuální rozdíly, ale rozsah v přepočtu na eura je ohromující - používání kartonových, dřevěných obalů generuje ztráty ve výši 68 milionů ročně, kdežto plastová krabice je drasticky snižuje na 2 miliony. Toto srovnání asi nepotřebuje další komentář... A přece, protože je třeba zdůraznit, že tento deficit je zřejmým plýtváním potravinami, což je v 21. století, kdy naše informovanost, znalosti a moderní technologie jsou navrženy tak, aby tuto chybu eliminovaly, nepřijatelné.

Jak tyto prvky zkombinovat, aby fungovaly a promítly se do praxe?

Při hledání řešení zvažte možnosti, které nabízí využití skládání Chytré skládací krabice Fresh Box advance. Byly navrženy pro logistiku vratných čerstvých produktů. Tyto přepravky zmenšují objem přibližně o 84 %, když jsou prázdné, a to vede k efektivnějšímu využití prostoru ve skladu i v logistice vratných zásilek. Je zřejmé, že minimalizace objemu maximalizuje zisk producentů ovoce a zeleniny. Tyto skládací přepravky jsou klíčovým prvkem ve strategii a organizaci dodávek, protože mají jednoduchý skládací a rozkládací mechanismus, který tak optimalizuje poloautomatické a plně automatické skladovací procesy. Ergonomické rukojeti zajišťují bezpečnost a jsou přizpůsobeny dopravním pásům.

Nespornou výhodou nabízených výrobků je jejich široká rozmanitost. Dostupnost 3 modelů vám dává možnost vybrat si nejlepší typ / verzi / velikost boxu určeného pro vaše zboží. Dalším prvkem, který výše uvedené podporuje, je snadné odhadování paletovaných nákladových jednotek - ty jsou při stohování vždy vysoké 2,34 metru.

Je složité rozhodnout se pro skládací kontejnery?

Možná hned zpočátku, ale nikomu z oboru není třeba připomínat funkci, kterou v celkové cirkulaci vzduchu plní otvory v boxech. Věc se zdá být jednoduchá, ale ne tak docela. V obalovém hospodářství se často přehlíží otázka teploty, a ještě více otázka etylenu. Jevy pohlcování kyslíku a uvolňování oxidu uhličitého jsou klíčové pro zachování čerstvosti ovoce a zeleniny. Zjednodušeně řečeno, každé ovoce dýchá a žije i po utržení, proto je třeba ovlivnit zpomalení tohoto procesu. Klíčovou roli v tomto bodě hraje také již zmíněný etylen (tento plyn může urychlit zrání ovoce až desetkrát). Není tedy divu, že věnujeme pozornost samotné konstrukci bedny - prolamování, které má za úkol zpomalit proces zrání a dodat ovoce zákazníkovi v maximálně dobré kondici.

Naše zkušenosti a znalost trhu nám umožňují zavádět inovace v oblasti beden na ovoce a zeleninu. Vaše potřeby v kombinaci s našimi znalostmi tvoří základ pro vývoj nových konceptů. Naším cílem je realizovat udržitelný a kvalitativní přístup, který začíná v dodavatelském řetězci a pokračuje až k samotné prezentaci výrobku spotřebiteli. Špičkové výrobky skupiny bekuplast podporované modernizovaným strojním parkem a kvalifikovanými zaměstnanci jsou zárukou spokojenosti našich zákazníků.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka