Proč kupovat specializovaná řešení pro přepravní kontejnery?

Created by Monika Sojka - Specjalista ds. marketingu | |   Logistika

V nabídce výrobců kontejnerů pro skladování a přepravu široké škály zboží pro mnoho průmyslových odvětví lze nalézt řešení, která vyhovují různým potřebám a očekáváním: ať už jde o elektroniku, potravinářství, stavebnictví nebo jiné odvětví.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Existují však situace, kdy je vzhledem k neobvyklým rozměrům přepravovaných předmětů, jejich mimořádné křehkosti, citlivosti na vlhkost nebo teplotu, nebo dokonce k podmínkám, v nichž je zboží přepravováno, či k požadavkům skladovacích systémů vhodné použít řešení na míru. Toho si je dobře vědoma i společnost Bekuplast, která nabízí řadu specializovaných plastových kontejnerů přizpůsobených potřebám i těch nejnáročnějších zákazníků. Důvodů pro volbu individuálních - tedy nestandardních - řešení je mnoho. Použití kontejnerů, jejichž rozměry odpovídají rozměrům výrobku, snižuje riziko poškození. Je třeba mít na paměti, že špatně zabalené předměty - zejména ty neobvyklých a velkých rozměrů - mohou být obtížně přepravitelné a nebezpečné. Přizpůsobením konstrukce a velikosti přepravek vlastnostem výrobku se tento uvnitř přepravky nepohybuje, a tím se snižuje riziko poškození cenného obsahu. Přepravky na míru lze vyrobit se speciálními bezpečnostními prvky, které vaše výrobky potřebují. Zkušené firmy vyrábějící přepravky mohou při vhodné příležitosti nabídnout nejlepší řešení, jak zabránit poškození během skladování a přepravy, jejichž konstrukce bude přizpůsobena:

 • rozměrům,
 • tvarům
 • specifickým vlastnostem konkrétního výrobku
 • očekáváním jednotlivých zákazníků.

Ochrana proti poškození může zahrnovat i další faktory, jako je ochrana proti vlhkosti, extrémním teplotám a s vlastností svádět elektrostatické náboje - to je užitečné v mnoha odvětvích, například při přepravě elektronických zařízení a zdravotnických obalů. Kromě toho ve zdravotnictví často platí normy a předpisy týkající se skladování a přepravy zařízení a výrobků pro toto odvětví; společnosti nabízející přepravní řešení na míru mohou tyto požadavky zohlednit při výrobě.

Úsporné řešení s kontejnery na míru

Důležitou roli hrají také ekonomická hlediska. Na první pohled se může zdát, že investovat do nákupu přepravních boxů na míru nemusí být ekonomicky výhodné - kvůli jejich vyšší ceně spojené s nutností, aby oddělení výzkumu a vývoje dodavatele navrhlo a následně vyrobilo zakázku na míru. Nic nemůže být dále od pravdy! Z dlouhodobého hlediska se taková investice vyplatí dvěma způsoby. Za prvé: díky tomu, že jsou přizpůsobeny typu výrobku a jeho požadavkům, mají tendenci déle vydržet. Pomáhají také snížit náklady na přepravu a skladování, protože jsou zpravidla vyrobeny tak, aby se daly stohovat (skládat na sebe), a jsou navrženy tak, aby optimálně chránily výrobky před poškozením - bez ohledu na způsob přepravy. A pak je tu ještě vzhled. Kontejnery vyrobené na zakázku mohou být dodány v barvách podle přání zákazníka a opatřeny vybranými logy nebo označením, které zvyšují povědomí o značce a výrazně usnadňují identifikaci během přepravy.

Inovační potenciál je naší silnou stránkou

Díky více než 30 letům zkušeností v oblasti přepravních obalů společnost bekuplast dobře zná různé trhy a odvětví a ví, co je při vytváření řešení na míru důležité. Její výrobky na míru se používají mj.

 • průmyslu
 • skladová technika
 • elektronickém obchodě
 • logistice.

Některá řešení, která byla vyvinuta jako "na míru", se stala součástí sortimentu bekuplast a stala se široce dostupnými a některá se dokonce stala dopravními řešeními pro celá průmyslová odvětví. Společnost Bekuplast má skupinu odborníků, kteří na základě konzultací spolupracují se zákazníky na vytvoření individuálního profilu požadavků na jejich přepravní kontejnery. Všechny výrobky na míru jsou realizovány ve vlastním vývojovém oddělení společnosti; díky zjednodušení oboustranné komunikace tímto způsobem je možné rychle a pružně reagovat na individuální očekávání zákazníků. Nabídka konstrukčních řešení společnosti bekuplast je pestrá a zahrnuje mj.

 • speciální konstrukce pro intralogistiku (zásobníky a zásobníky vyrobené na míru pro použití v automatizovaných skladech pro drobné díly AKL);
 • kontejnery AKL s přepážkami;
 • vychystávací kontejnery pro oblast elektronického obchodu a mnoho dalších.

Společnost se specializuje na výrobu kontejnerů na míru pro průmysl:

 • potravinářství (viz mimo jiné kontejnery na sušení cukrovinek, na těstoviny),
 • farmaceutický průmysl,

a logistiku čerstvých produktů, pro použití v obchodě a logistice(přepravní kontejneryzmenšených rozměrů). Tyto kontejnery se vyrábějí vstřikováním nebo řezáním a svařováním. Při řezání a svařování je možné spojit několik nádob nebo jednotlivých komponentů do nové nádoby. Všestrannost výrobků bekuplast zvyšují také přepážky na míru pro plastové kontejnery a boxy. Ty lze přizpůsobit pro přepravu a skladování výrobků různých velikostí. bekuplast nabízí různé dělící systémy přizpůsobené individuálním požadavkům zákazníků, včetně frézovaných tvarovaných polystyrenových (PS) dělících desek; vstřikovaných polypropylenových kopolymerových (PP-C) dělících desek; mřížek a dalších individuálních řešení.

"Zákazník je náš pán" - toto rčení nabývá v dnešním extrémně rozmanitém a konkurenčním tržním prostředí jedinečného významu. Společnosti, které v něm chtějí uspět, by se neměly omezovat na nabídku standardních řešení. Nabídka "šitá na míru" společnosti bekuplast je jedním z důvodů, které jí umožnily uspět v celosvětovém měřítku.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka