Obaly v logistice: co lze udělat pro ekologičtější dodavatelské řetězce a udržitelnější rozvoj dopravních společností?

Created by Monika Sojka | |   Firemní procesy

Globální oteplování, rostoucí znečištění vody, půdy a ovzduší a stále více civilizačních chorob. Za vznik a rozvoj všech těchto faktorů jsme zodpovědní my lidé. Přesněji řečeno naše jednání, které nebere ohled na blaho životního prostředí kolem nás.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

V tomto bodě se odborníci shodují. Pokud se "do toho nepustíme" a nezačneme se o planetu starat dnes, tady a teď - následky lidské činnosti na Zemi budou velmi neblahé. To se týká všech aspektů života a činnosti, včetně procesů spojených s logistikou, dopravou a skladováním. Zjistěte více o udržitelnosti v dopravě a skladování a podívejte se, co s ní mají společného obaly.

Logistické procesy a udržitelnost - jak to vypadá v praxi?

Přestože fungování dopravy a skladování v současné podobě má k dokonalosti daleko - každým rokem se zdá, že "světlo na konci tunelu" je stále blíže. Stále přísnější normy a požadavky, které "ukládají" příslušné orgány, a také rostoucí informovanost samotných podnikatelů. To vše znamená, že daleko větší pozornost věnují nejen honbě za ziskem a finanční optimalizaci podniku, ale také tomu, jaký má vliv na životní prostředí jako celek.

Jaké podoby má udržitelnost pro logistické společnosti?

Jedním ze zastřešujících cílů je účinné snižování emisí CO2. Mezi klíčové oblasti, které mají reálný dopad na životní prostředí, proto patří např:

optimalizace dodavatelských řetězců

To se nedá popřít. Jedním z hlavních faktorů, které jsou zodpovědné za současný stav životního prostředí, jsou vysoké emise oxidu uhličitého, které jsou způsobeny... automobily. Mimořádně důležitou roli v boji za lepší zítřek proto hraje stejnojmenná optimalizace zaměřená na zásobování.

Využití pokročilých technologií

Hovoříme především o 2 oblastech, jako jsou např:

  • Postupná eliminace lidského faktoru (který se zaměřuje na řízení strojů, nikoliv na samotnou manuální práci) způsobuje, že podniky fungují plynuleji, snižuje se riziko prostojů, chyb a dalších brzdících faktorů (dosud většinou způsobených "živými" zaměstnanci).
  • Podpora technologie AI (tzv. umělé inteligence), která agreguje a analyzuje data, na jejichž základě se usnadňuje a optimalizuje řada logistických procesů.

Používání vhodných obalů

Změny ke zlepšení stavu naší planety se však neomezují pouze na technologie. Ekologický pokrok doprovází například vývoj v oblasti obalů a výrobků pro skladování a přepravu. Vynikajícím příkladem jsou nejrůznější kontejnery, krabice a palety z plastu. Nabízejí výrazně lepší vlastnosti než jejich dřevěné nebo papírové (kartonové) protějšky. Navíc, když už nejsou potřeba, lze je recyklovat a znovu použít pro stejné nebo jiné předměty.

Jak do tohoto trendu zapadají výrobky bekuplast?

Směřování ke snižování uhlíkové stopy, snižování emisí CO2 a také minimalizace rozsahu produkce odpadů je cesta, ze které již není možné couvnout. Ve společnosti bekuplast si to uvědomujeme, a proto vytváříme řešení, která podporují jak přepravní společnosti, tak samotné sklady. Naše úsilí stavíme na třech hlavních pilířích, kterými jsou:

Za prvé: suroviny

Používáme šetrné, netoxické a ekologické suroviny, které jsou snadno recyklovatelné. Díky tomu lze většinu kontejnerů nejen na drobné předměty použít opakovaně. Samozřejmě až poté, co doslouží svému účelu ?

Za druhé: kvalita

Rozhodujeme se pro řešení, která jsou odolná, a proto je lze používat opakovaně - a to po mnoho let. Péče o životní prostředí vyžaduje přístup, který neplýtvá tím, co už máme. Proto vyrábíme naše plastové nádoby z šetrných a zároveň odolných surovin. Tímto způsobem slouží dlouho a bezproblémově, i když jsou vystaveny mnoha negativním faktorům (mechanickým i atmosférickým).

Za třetí: univerzálnost

Péče o životní prostředí vyžaduje také komplexní přístup ke konstrukci našich výrobků tak, aby byly kompatibilní nejen se sortimentem, ale také s technologií daného skladu. Nabízíme řadu plných plastových kontejnerů, přepravek, palet a mnoho dalších flexibilních řešení, která lze snadno přizpůsobit specifickým vlastnostem konkrétního skladu. Snadno si najdou cestu do manuálních skladů, poloautomatických skladů i plně automatizovaných jednotek.

Objevte všechny možnosti výrobků bekuplast, které zajistí udržitelnost vašeho podnikání.

Pokud chcete udělat další krok ke zdravější, čistší a jednoduše lepší budoucnosti - určitě zvažte implementaci ekologických řešení do svého podnikání. Prohlédněte si rozsáhlé portfolio společnosti bekuplast, a pokud chcete další podporu - nechte si poradit od našich odborníků.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingová specialistka