Kde hledat úspory při stavbě skladu?

Created by Monika Sojka | |   Rady od bekuplast

Od vypuknutí pandemie jsme zaznamenali prudké zrychlení na domácím trhu průmyslových staveb. Přetížení dodavatelských řetězců spojené s vypuknutím koronaviru a s uzavřením hranic, které způsobilo, přimělo některé podnikatele investovat do vlastních skladovacích a výrobních hal. Výstavba nových objektů bývá také důsledkem přirozeného růstu firem a zvyšující se poptávky po jejich výrobcích. A právě zde vyvstává základní otázka: jak postavit sklad, aniž by vznikly nadměrné náklady?

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Příprava dokumentace

Přípravný postup - tj. shromáždění všech potřebných dokumentů a vyřízení právních a administrativních složitostí - může investor provést sám nebo jej zadat generálnímu dodavateli stavby. Ačkoli druhý případ znamená dodatečné náklady, může se ukázat jako dobré rozhodnutí. Specializované firmy sledují nové právní předpisy a změny ve stavebním právu a zajišťují, aby dokumentace byla zpracována v souladu s nimi. Je třeba si uvědomit, že proces získání všech stavebních povolení někdy vyžaduje velké časové nároky, které si mnozí investoři nechtějí nebo nemohou dovolit.

Výběr pozemku

Cena pozemku hraje důležitou roli ve výši stavebních nákladů. Je chybou řídit se při výběru pozemku pouze atraktivní cenou; levné, malé pozemky v hustě zastavěných lokalitách mohou generovat řadu pozdějších problémů způsobených např. existencí neprůchodných stavebních čar, nutností dodržet odstupy od hranic pozemku a sousedních staveb, zajistit přístup k inženýrským sítím a kanalizaci a splnit další požadavky vyplývající z územního plánu nebo podmínek zástavby. Nepříznivé terénní podmínky (např. vysoká hladina podzemní vody nebo strmé svahy) nebo geofyzikální podmínky (časté deště nebo silné větry) si vyžádají dodatečné náklady na odvodnění nebo vyrovnání terénu, případně na zpevnění nosné konstrukce stavby.

Stavební náklady

Jedním z nejdůležitějších faktorů ovlivňujících náklady na výstavbu je řetězec dodavatelů a subdodavatelů. Platí jednoduché pravidlo: čím větší je jejich počet, tím větší je riziko problémů s kvalitou prací a materiálů a zvýšení nákladů. Ten je nevyhnutelný, pokud příjmy hlavního dodavatele projektu pocházejí z marží uložených na práci ostatních společností. V zájmu rozumné minimalizace nákladů se tedy vyplatí požadovat od něj jasné informace o tom, jaká část prací bude provedena s využitím subdodavatelských firem. Nejlevnější nabídka od firmy, která nemá vlastní zdroje pro realizaci, zvyšuje riziko nepředvídaných okolností zvyšujících náklady ve fázi realizace, a je proto často jen zdánlivě atraktivní. Pokud dodavatel vydělá peníze za produkt, který dodá v rámci balíčku prací, jeho důvěryhodnost se rozhodně zvýší.

Velikost a vlastnosti skladu

Na náklady má vliv i samotná konstrukce skladové haly. Nejdražší jsou zděné budovy, zatímco ocelové nebo hybridní konstrukce jsou levnější. Důležité jsou také rozměry objektu, protože od šířky haly se odvíjí spotřeba oceli na nosníky a také jejich velikost. Výška budovy zase ovlivňuje délku sloupů a plochu opláštění stěn.

Nejjednodušší způsob, jak snížit náklady na stavbu nového skladu, je přizpůsobit jeho velikost konkrétním logistickým potřebám a charakteristikám procesů. Ty obvykle určují tvar objektu a jeho rozdělení na různé zóny (v případě skladové haly na zóny příjmu, skladování, vychystávání a expedice). V této fázi je vhodné rozhodnout o případném budoucím rozšíření, protože to ovlivňuje design a konstrukci právě budovaného objektu. Je také nutné určit, jaký skladovací systém v něm bude použit - například vysokoregálové regály, stupeň automatizace a skladovací zařízení.

Nižší spotřeba energie

Při výstavbě velkých skladových prostor stojí za zvážení také investice do automatizovaných systémů řízení spotřeby energie, které pomáhají kontrolovat spotřebu a realizovat úspory ve spotřebě médií. Specializovaní dodavatelé nabízejí například řešení, která automaticky vypínají vytápění nebo podle potřeby upravují osvětlení a plynule regulují jeho intenzitu v závislosti na denní době. Úspor lze dosáhnout nejen zónovým řízením umělého osvětlení s vysokým podílem denního světla (střešní okna, okna), ale také využitím detektorů přítomnosti. Ty spouštějí vytápění a zónové osvětlení podle potřeby.

Existují i jednodušší metody snižování energetických výdajů, jako je vhodné umístění budovy vzhledem ke zdroji světla, které snižují potřebu elektrické energie a vytápění. Odborníci také podporují hledání úspor prostřednictvím využívání obnovitelných zdrojů energie, jako jsou fotovoltaické panely.

Shrnutí

Existuje mnoho dalších oblastí, v nichž lze hledat možnosti, jak snížit náklady na výstavbu ocelové budovy, aniž by došlo ke snížení kvality nebo prodloužení doby realizace. Nicméně spoléháním se pouze na tyto tipy jsme v mnoha případech schopni ušetřit mnoho času, stresu a peněz.

 

Autor příspěvku: Mgr:

Monika Sojka - marketingový specialista