Bezpečná přeprava masa a drůbeže v plastových nádobách

Created by Monika Sojka | |   Logistika

Zachování správných podmínek pro přepravu masa a drůbeže je důležité, protože výrazně snižuje riziko jejich zkažení nebo poškození. Koneckonců mluvíme o choulostivých produktech, které se často přepravují v syrovém stavu, nikoli zpracované (konzervované/uzené/sušené atd.). Maso a drůbež jsou obzvláště citlivé na podmínky prostředí: vysoké teploty, přístup bakterií, dlouhá doba přepravy urychlují procesy kažení těchto výrobků.

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Proto musí být přepravovány za vhodných podmínek, které nezhoršují jejich kvalitu a odpovídají platným hygienickým předpisům. Důležitou roli při zajišťování hygienických podmínek pro jejich skladování a přepravu hrají také vhodné přepravní nádoby.

Jak zabezpečit přepravované maso?

Základní podmínky bezpečné přepravy masa se řídí řadou předpisů, které musí firmy poskytující služby přepravy masa dodržovat. Nejdůležitější požadavky se týkají:

  • přepravních prostředků (chladírny nebo izotermy s regulací teploty v závislosti na druhu masa);
  • přepravní teploty (u červeného masa nesmí být vyšší než 7 °C, u drůbežího a králičího masa 4 °C a u drobů 3 °C).
  • doba přepravy (čím kratší, tím lepší);
  • přepravní nádoby.

Donedávna se pro přepravu masa upřednostňovaly ocelové kontejnery, které však měly nevýhodu v tom, že byly příliš těžké, obtížně se udržovaly v čistotě a měly špatnou ergonomii (např. problémy s přístupem ke zboží kvůli zcela uzavřeným bokům). Z těchto důvodů se v masném průmyslu staly velmi oblíbenými plastové přepravky vyrobené z vysoce kvalitního polyethylenu vysoké hustoty.

V čem je nejlepší přepravovat maso a drůbež?

Hlavním požadavkem na přepravky pro přepravu masa a drůbeže je, aby byly schváleny pro styk s potravinami. Smyslem je zajistit, aby během přepravy nebo skladování nedocházelo k nežádoucímu a zdraví ohrožujícímu přenosu nebezpečných látek z kontejneru na výrobek. Plastové řeznické přepravky jsou pro tento účel ideální. Jsou vyrobeny z nejkvalitnějších materiálů, které nepřicházejí do styku s potravinami. Jejich velkou výhodou z hlediska potřeb masného průmyslu je jejich robustnost a trvanlivost - díky čemuž jsou ideální pro přepravu a přemisťování z místa na místo - a také jejich snadná údržba z hlediska hygieny a čistoty a jejich pachová neutrálnost, což je důležité zejména při přepravě syrového masa.

Plastové řeznické přepravky odolávají častému mytí při vysokých teplotách s použitím dezinfekčních prostředků, což pomáhá zbavit se bakterií a mikroorganismů, které ohrožují kvalitu přepravovaného masa. Díky poddajnosti plastu a jeho snadnému tvarování je snadné přizpůsobit jejich konstrukci a rozměry potřebám odvětví (např. vybavit je vhodným počtem otvorů pro zajištění nepřetržitého proudění čerstvého vzduchu). Tyto nádoby jsou také vhodné pro skládání do hnízd, tj. stohování na sebe. Tím se maximálně využije prostor chladírenského vozu.

Co je třeba zohlednit při výběru přepravek na maso pro přepravu?

Již víme, že pouhé zajištění správné teploty nestačí k udržení čerstvosti masa. Je také nutné používat bedny vyrobené z materiálů odolných vůči změnám teplot, jako jsou polyethylen a polypropylen, které si zachovají své vlastnosti jak při -30, tak při +60 stupních Celsia, mají hygienické certifikáty a jsou schváleny pro styk s potravinami.

Přední výrobci přepravních kontejnerů - například bekuplast - nabízejí specializované kontejnery, tj. kontejnery přizpůsobené potřebám konkrétního odvětví, včetně řešení pro masný a drůbežářský sektor. Jsou navrženy a vyrobeny z materiálů zajišťujících na jedné straně snadnou nakládku a vykládku zboží a na druhé straně zachování vhodných podmínek během přepravy, aby nedošlo k jeho zkažení. Patří mezi ně: optimalizovaná konstrukce dna a rohů, která vyhovuje dopravním systémům; hladký povrch stěn pro snadnou hygienu a čištění, a to i v automatických myčkách; možnost použití etiket IML pro identifikaci a sledovatelnost výrobků; zbarvení pro zajištění bezpečnosti suroviny (umožňující snadnou identifikaci případných plastových úlomků v mase); a z ekologického hlediska 100% recyklovatelnost.

Jaké normy musí přepravní boxy na maso splňovat?

Je důležité si uvědomit, že při přepravě masa a drůbeže je v rozporu se zákonem používat přepravky, které nejsou certifikované a jsou vyrobeny z plastů neschválených pro styk s potravinami. Surovinou, ze které se nejčastěji vyrábějí, je vysokohustotní polyethylen (HDPE). Důležité je, že podle nařízení Evropské komise č. 10/2011 ze dne 14. ledna 2011 o materiálech a předmětech z plastů určených pro styk s potravinami by měly být všechny přepravky před povolením jejich uvedení na trh testovány. Bedny na maso a drůbež, které splňují bezpečnostní normy, mají také bezpečnostní a hygienický certifikát PZH.

 

Author of the entry:

Autor: Monika Sojka - marketingový specialista