Balení má význam

Studie Fraunhoferova institutu ukazuje, že opakovaně použitelné plastové přepravní obaly chrání potraviny během přepravy lépe než obaly na jedno použití. Šetřete potraviny, zastavte plýtvání

Neváhejte s otázkami!

Jsme zde, abychom na ně odpověděli a pomohli vám lépe poznat naši nabídku. Váš zájem o naši firmu bekuplast je pro nás prioritou. Klikněte na tlačítko vedle – těšíme se na vaši zpětnou vazbu!

Plýtvání potravinami je závažný problém. Miliony tun potravin končí v odpadcích a zároveň mnoho lidí na světě trpí hladem. Jen v Německu se toto množství odhaduje na 300 000 až 20 milionů tun ročně. I když se odhadovaná čísla značně liší, jedno je nezpochybnitelné: je naléhavě nutné omezit plýtvání potravinami. Ten má negativní dopad na životní prostředí, společnost i hospodářství.

Menší škody při přepravě s opakovaně použitelnými přepravními obaly než s kartonovými krabicemi

Velké množství potravin se poškodí již během přepravy. Studie provedená Fraunhoferovým institutem z pověření nadace Stiftung Initiative Mehrweg (Nadace pro iniciativu opakovaně použitelných obalů) zkoumala, jak obaly ovlivňují přepravu ovoce a zeleniny. Studie ukázala, že přepravní obaly mají významný vliv na míru poškození. Opakovaně použitelné obaly zaznamenávají výrazně nižší míru poškození obalů ve srovnání s obaly na jedno použití. Studie dospěla k závěru, že míra poškození obalů je 35krát vyšší u kartonových krabic než u opakovaně použitelných plastových přepravních obalů. Hlavní fakta studie přehledně shrnuje iniciativa Mehrweg v animaci.

Opakovaně použitelné obaly snižují množství potravinového odpadu

Studie Fraunhoferova institutu ukazuje, že opakovaně použitelné plastové přepravní obaly výrazně snižují poškození potravin během přepravy ve srovnání s jednorázovými obaly, což přispívá k omezení plýtvání potravinami. Tato zjištění zdůrazňují potřebu přechodu k udržitelným obalovým řešením, která chrání životní prostředí a snižují plýtvání potravinami.